Individuell Människohjälp/IM, Sverige — Stockholm

Gruppledare läxhjälp Tensta Bibliotek

Spara

Beskrivning

IM är en idéburen, obunden medlemsorganisation som kämpar för en jämlik och medmänsklig värld. Vi arbetar globalt i samarbete med lokala aktörer för att människor av egen kraft ska kunna ta sig ur fattigdom och utanförskap. Med utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna verkar vi för en hållbar värld och tar avstånd från all form av diskriminering.

I Sverige representeras IM av ett antal lokalföreningar runt om i landet. Som volontär och medlem är du med och bygger IM som demokratisk organisation.

IM Stockholm söker gruppledare till läxhjälp i Tensta bibliotek
Läxhjälpen bedrivs på Tensta bibliotek varje måndag mellan kl 17 och 18.45. 
Målgruppen är elever i grundskola, gymnasieskola, komvux samt elever från SFI.
Syftet är att ge hjälp till självhjälp. 
 
Som gruppledare har du ett viktigt ansvar, inklusive nedanstående punkter, varav några även kan delegeras i volontärgruppen.

Uppdraget som gruppledare är att:

• Introducera nya volontärer till verksamheten och se så att volontären trivs

• Uppdatera kontaktlistan med aktiva volontärer i din grupp och meddela Verksamhetsgruppen om fler behöver rekryteras

• En gång per termin samla volontärgruppen för planering, erfarenhetsutbyte eller annat gemensamt event beroende på behov

• Hålla koll på antalet deltagare och volontärer, och hålla kolla på hur nöjda deltagare är med aktiviteten och om något borde förbättras

• Skriva en verksamhetsplan (oktober) samt verksamhetsberättelse (december) tillsammans med verksamhetsgruppen

• Ansvara för att lämna in kvitton från inköp till verksamheten (fika), till lokalföreningens kassör

• Överlämna uppdraget som gruppledare till en ny person när du slutar

Specifika önskemål eller information:

Vi har inga krav på förkunskaper men vi vill att du har ett positivt intresse kring mångfald och nyfikenhet att träffa människor. IM erbjuder stöd i uppdraget och varje termin finns möjligheter för relevant fortbildning.

Minsta åtagande

Vi ser gärna att du tror dig ha möjlighet att vara engagerad under ett läsår.

När och var sker uppdraget

måndagar mellan 17:00 och 18:45. Hagstråket 13, 163 63 Spånga. Klockslagen gäller t.o.m. 30 maj, efter sommaren kan det ev ändras till 16-18 och nya lokaler för biblioteket, centralt i Tensta, intill torghandeln

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Kväll

  • Typ av uppdrag

    Engångsuppdrag

Spara

Senaste uppdragen