Fånga engagemanget - Malmö 14 mars

14 mars 2023 09:00 — 16:00

Översikt

 • Var

  Malmö. Adress skickas ut i samband med att du får bekräftelse om att du fått plats på utbildningen.

 • För vem

  Utbildningen vänder sig till deltagare från ideella föreningar, stiftelser och trossamfund i syd.

 • När

  14 mars 2023 09:00 — 16:00

 • Kostnad

  Gratis

Information

Detta är utbildningen för dig som vill engagera fler människor, få en ökad förståelse för varför människor engagerar sig ideellt och matcha detta med din organisations syften och mål. En organisation som lyckas att matcha sin organisations behov med de frivilligas önskemål är redo att ta tillvara på engagemanget hos befintliga så väl som nya frivilliga. Vi tittar på hur engagemanget i Sverige ser ut idag och spanar in i framtiden för att se hur vi kan rusta oss för att fånga framtidens frivilliga. Med hjälp av praktiska verktyg och konkreta metoder ger vi dig möjlighet till reflektion och erfarenhetsutbyte.

Ur innehållet:
 • Engagemang ur individens perspektiv – Varför engagerar sig människor ideellt?
 • Organisationens visioner och mål – Varför finns din organisation och vad vill ni uppnå?
 • Rekrytera och organisera – Hur skapas ett ömsesidigt utbyte där både organisationen och volontären får ut någon av engagemanget?
 • Framtidens engagemang – Vad kan du och din organisation göra för att möta framtiden?

Vi bjuder på lunch och fika under utbildningen. Utbildningen genomförs i samarbete med Malmö Ideella.

Anmälan/Avanmälan senast 7 mars. Om du inte avanmäler dig tar vi ut en avgift om 300 kr för att täcka våra kostnader och förberedelsetid.