5 konkreta tips för att öka motivationen

Bilder

Vad kan du som volontärsamordnare göra för att få människor att trivas, stanna kvar och utvecklas i din organisation? Vi har samlat fem konkreta tips.

Förstärk känslan av sammanhang 

Ett av de mest effektiva och viktiga sätten att stödja människors motivation är att förstärka känslan av sammanhang. Här har vi som förening en klar fördel här gentemot till exempel näringslivet, eftersom vi har vår värdegrund som både mål och drivkraft. Det är faktiskt ofta tack vare det syftet som volontärerna har sökt sig till oss. Som volontärsamordnare kan vi inleda ett möte eller en aktivitet med att återkoppla till det syftet. Det kan vi till exempel göra genom att påminna om organisationens övergripande syfte – berätta om en artikel du har läst som berör organisationens sakfråga, och hur den visade hur viktig verksamheten är. 

Det handlar om att påminna om vad det högre syftet med aktiviteten är och visa hur volontärernas arbete bidrar till att uppfylla det. Det stärker människors känsla av mening, vilket är en viktig del av den inre motivationen. Dessutom leder det till att volontärerna känner sig behövda och visar vilka stora insatser de gör för andra människor – vilket som vi har sett är de främsta anledningarna till att människor engagerar sig ideellt. 

Var trevlig 

Att vara trevlig kanske upplevs som något självklart. Men det kan vara värt att påminna sig om att ”ha roligt” och ”träffa trevliga kamrater” är viktiga saker som människor får ut av att engagera sig ideellt. Som volontärsamordnare kan vi inte alltid garantera att alla andra i organisationen eller verksamheten är trevliga, men vi kan sätta stämningen i gruppen genom att själva vara det. När tidningen Chef sammanställde en lista över viktiga tillvägagångssätt för en ledare att stärka människors motivation var respekt, det vill säga att bli sedd, det viktigaste sättet. För 60 procent av de anställda var den viktigaste respektfrågan något så enkelt som att chefen hälsade på dem på morgonen. Att vara trevlig är också ett av de mest effektiva sätten att se till att volontärerna får en positiv bild av organisationen. 

Lämna utrymme för volontärerna att själva lösa uppgiften 

Självstyre – att själv bestämma hur man lägger upp och utför uppgifter – är en viktig del av människors drivkraft. Som volontärsamordnare är det viktigt att lämna utrymme för volontärerna att själva lösa uppgiften även om den är komplicerad och utmanande. 

Ge spontana och oväntade belöningar 

Att erbjuda en belöning som volontärerna gör tillsammans är också ett sätt att stärka den trevliga stämningen i gruppen. Använt på det sättet kan belöningar få människor att känna sig sedda och bekräfta hur viktigt deras arbete är för organisationen. Exempelvis: ”Nu när vi har gjort ett så strålande jobb med handlingarna, vill jag gärna fira med att bjuda på middag.”

Men även sådana belöningar bör användas med viss måtta. Det är även viktigt att det sker konsekvent. Risken finns annars att det bildas A- och B-lag bland volontärerna, där vissa uppgifter alltid belönas medan andra inte gör det och där vissa får blommor på födelsedagen och andra inte. 

Ge direkt feedback 

Positiv feedback är en form av belöning som stärker motivationen hos människor betydligt mer effektivt än en biocheck. Allmänt beröm visar att människor har gjort ett bra jobb och stärker viljan att utvecklas ytterligare. Konkret feedback är ännu bättre, eftersom den även innehåller information som underlättar för människor att lära sig mer och utvecklas. Feedback är mest effektiv om det sker i direkt anslutning till handlingen i fråga och om den är så konkret och konstruktiv som möjligt. 

Feedback i direkt anslutning till uppgiften lägger fokus på själva arbetet snarare än på personen själv. Genom att fokusera på konkreta detaljer och på insatsen och strategin (snarare än på resultatet) ger vi människor verktyg att utvecklas 
  
Det finns en oerhört stark kraft i människors drivkraft och engagemang. Som volontärsamordnare har vi en viktig uppgift att fylla i att skapa förutsättningar för att kanalisera den kraften. 

Vill du lära dig mer?  

I boken Din handbok i att leda och motivera ideellt engagemang kan du läsa mer om strategier för att bli en bättre volontärsamordnare.
Klicka här för att köpa ett tryck exemplar

Fler nyheter

De är finalister i Årets volontär

De är finalister i Årets volontär

Nu har tolv finalister till utmärkelsen Årets volontär utsetts. Det är den ideella verksamheten Volontärbyrån som för sjunde året i rad utser Årets volontär bland 150 nomineringar från organisationer över hela Sverige. Årets volontär koras på Internationella frivilligdagen den 5 december.