Bidra med ditt engagemang i Coronatider

Bilder

Det ideella engagemanget fortsätter att vara jätteviktigt när vi ställs för nya utmaningar i tider av coronaspridning och du kan bidra! Det finns många ideella uppdrag att söka och engagemanget tar inte paus.

Uppdragen sker i större utsträckning digitalt men det finns också ”ordinarie” uppdrag att söka, t.ex. i verksamheter för att stötta utsatta människor eller för att täcka upp för äldre volontärer som måste vara hemma. Uppdragen kanske ligger lite längre fram i tiden, och då kan du passa på att söka redan nu.
Vi uppmanar alla att följa myndigheters rekommendationer och då dessa kan komma att ändras snabbt vill vi poängtera att det alltid i första hand är myndigheters råd som gäller och vi uppmanar ingen att frångå dessa.

Våra tips till dig som vill engagera dig:

  • Fortsätt att söka uppdrag! För att synliggöra vad du kan engagera dig i just nu så börjar vi samla uppdrag oavsett inriktning som är möjliga att göra i dessa tider under märkningen ”corona”.
  • ”Vikariera” för en annan volontär. Många ordinarie volontärer, som tillhör gruppen 65+, måste nu hålla sig hemma, och då kan det vara ett bra läge att rycka in som ”vikarie-volontär” under en kortare period, exempelvis inom secondhandbutiker.
  • Introduktionen kanske sker på ett annorlunda sätt. Kanske får du instruktioner enbart via webben eller får börja ditt uppdrag och ”ta igen” utbildning och introduktion vid ett senare tillfälle.
  • Nya riktlinjer för hur uppdraget går till. Organisationer kan snabbt behöva ändra sina riktlinjer och instruktioner utifrån vad myndigheter rekommenderar så var beredd på att uppdraget snabbt kan behöva ändra karaktär.
  • Lite längre svarstider. Många organisationer måste nu snabbt ställa om sina verksamheter och har extra mycket att göra. Tänk därför på att det kan ta lite längre tid innan de svarar.

Fler nyheter

Volontärbyrån på plats i Almedalen

Volontärbyrån på plats i Almedalen

Hur säkrar vi engagemanget i framtiden? Hur kan vi skapa ännu bättre förutsättningar för ett ideellt engagemang som stärker demokratin, förebygger ofrivillig ensamhet och främjar tilliten och gemenskapen i vårt samhälle? Det vill vi på Volontärbyrån gärna prata mer om i Almedalen. Vi är medarrangörer till Civilsamhällesarenan där vi arrangerar ett eget spännande seminarium om ideellas roll i välfärden och deltar gärna i paneler och samtal om ideellt engagemang.