Ideella organisationer: Tagga uppdrag med ändamålet Ukraina

Bilder

Vi vill nu uppmana er organisationer som har ideella uppdrag som handlar om Ukraina att lägga ut dem på Volontärbyrån och tagga dem med det nya ändamålet Ukraina, så att de som söker enkelt kan hitta det.

Viljan att hjälpa till hos allmänheten är stor och vi har de senaste dagarna sett en stor ökning av besökare på Volontärbyrån som vill engagera sig för Ukraina. Vi ser också att det sker förberedelser inom civilsamhället för att ta emot flyktingar och att ideella organisationer tar olika slags initiativ för att stötta människorna i Ukraina.

Därför vill vi redan nu uppmana er som har ideella uppdrag som handlar om Ukraina att lägga ut dem på Volontärbyrån och tagga dem med  ändamålet Ukraina, så att de som söker enkelt kan hitta det.Volontärbyrån samlar alla uppdrag under taggen Ukraina för att det ska vara enkelt för den som vill engagera sig.

Spar informationen om eller tills dess att det blir aktuellt och ni får behov av fler ideella. Vi uppmanar också de som vill engagera sig att registrera en bevakning av uppdrag, så får de e-post när det finns behov av volontärer. 

Fler nyheter

Volontärbyrån på plats i Almedalen

Volontärbyrån på plats i Almedalen

Hur säkrar vi engagemanget i framtiden? Hur kan vi skapa ännu bättre förutsättningar för ett ideellt engagemang som stärker demokratin, förebygger ofrivillig ensamhet och främjar tilliten och gemenskapen i vårt samhälle? Det vill vi på Volontärbyrån gärna prata mer om i Almedalen. Vi är medarrangörer till Civilsamhällesarenan där vi arrangerar ett eget spännande seminarium om ideellas roll i välfärden och deltar gärna i paneler och samtal om ideellt engagemang.