Volontärbarometern 2021: Engagemanget ökade under coronapandemin

Bilder

Årets volontärundersökning visar att engagemanget steg under coronapandemin. De som länge hade funderat på att börja engagera sig ideellt fick en god anledning — mer tid. Samtidigt har pandemin inneburit att äldre har fått svårare att engagera sig i ideella uppdrag på grund av risk för smittspridning och sociala restriktioner.

Nu lanserar Volontärbyrån Volontärbarometern 2021, vår årliga rapport om det ideella engagemanget. Rapporten bygger på enkätundersökningar bland både volontärer och ideella organisationer. Årets undersökning är präglad av det speciella år som alla gått igenom. Exempelvis säger 77 procent av organisationerna att uppdrag har behövt skjutas upp eller ställas in, och 62 procent av organisationernas äldre engagerade har fått pausa sitt engagemang. Totalt sett har engagemanget under pandemin blivit mer digitalt och mer på distans. Det är tydligt att pandemin har haft negativa konsekvenser för organisationer och det ideella engagemanget. 

Volontärbarometern 2021.pdf

Många vill engagera sig under kriser 

Men under pandemin har det också vuxit fram en ökad vilja att stötta människor till följd av just pandemin, till exempel genom matinköp och leveranser till äldre som lever i social isolering och att i högre grad genomföra uppdrag på telefon eller genom digitala kanaler, såsom stödsamtal, språkstöd, läxhjälp och utbildningar.
Det finns tydliga tecken på att pandemin också har lett till ökade behov av volontärer och intresse för ideellt engagemang. Hela 57 procent av organisationerna har startat nya verksamheter där det behövts nyrekryteringar av ideellt engagerade. Många organisationer och volontärer vittnar om att detta har bidragit till att sänka trösklarna för engagemang, och att det rentav blivit både enklare och snabbare att rekrytera frivilliga.

Om Volontärbarometern 

Volontärbarometern utkommer i år för sextonde året i rad. Årets undersökning genomfördes i mars 2021 genom en enkät som skickades ut till alla de 8 857 personer som hade sökt ett volontäruppdrag på www.volontarbyran.org under 2020. Totalt 1 888 personer svarade på enkäten. Ytterligare en enkät skickades ut till alla samordnare hos de organisationer som använt Volontärbyrån för att söka frivilliga eller som gått en av våra utbildningar under 2020. 333 (av totalt 1 313) organisations- representanter svarade på enkäten.

Några höjdpunkter från Volontärbarometern 2021

92% av volontärerna upplever att de påverkar samhället i en positiv riktning.
87 % av volontärerna mår bättre tack vare engagemanget.
21% av volontärerna valde att engagera sig på grund av pandemin.
50 % av organisationerna upplever ett ökat behov av volontärer.
30 % av volontärerna vill engagera sig för miljön och klimatet nästa år.
31 % av volontärerna upplever att engagemanget har hjälpt i arbetslivet

Topp 3 ändamål som volontärerna engagerade sig i 

Barn och ungdom 32 %
Ekonomisk/social utsatthet 28 % 
Integration och asylsökande 18 %

Topp 3 uppgifter för volontärerna 

Praktiska uppgifter 37 %
Stöd och hjälp 29 %
Utbildning och språk 19 % 

Fler nyheter