unknown

Fetma & Övervikt Skåne

Fetma & Övervikt Skåne

Beskrivning

Föreningen ska verka för att förbättra livsvillkoren för feta och överviktiga. Förbundet ska verka för en attitydförändring i samhället gentemot feta och överviktiga. Föreningen ska verka för att diskriminering av personer på grund av vikt, handikapp, utseende eller ålder skall förbjudas i lag. Föreningen ska verka för främjande av forskning kring fetma & övervikt. Föreningen ska verka för fler vårdplatser för feta och överviktiga och för att läkare och allmänheten skall känna till de platser som finns. När nya vårdplatser skapas ska föreningen verka för allmän kännedom om dessa. Föreningen ska verka för att konfektionsindustrin skall producera bra, roliga och billiga kläder i stora storlekar åt både kvinnor och män. Dessa kläder skall vara lättillgängliga och vid visningar skall de visas av feta & överviktiga modeller. Föreningen ska verka för att hälsokostbranschen saneras från overksamma och hälsovådliga bantningspreparat. Föreningen ska verka för att pressen ska upphöra med ovederhäftiga artiklar om bantning och bantningspreparat. Föreningen ska verka för att förnedrande reklam inte produceras.

Bevaka denna organisation

Adress

Box 5133, 20071

Telefonnummer

040-302080

Har du någon fråga?

Kontakta oss

Webbplats

http://www.overviktig.org