unknown

Individuell Människohjälp, IM lokalförening Jönköping

Individuell Människohjälp, IM lokalförening Jönköping

Beskrivning

IM är en idéburen, obunden medlemsorganisation som arbetar för en jämlik och medmänsklig värld. Vi arbetar globalt i samarbete med lokala aktörer för att människor av egen kraft ska kunna ta sig ur fattigdom och utanförskap. Med utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna verkar vi för en hållbar värld och tar avstånd från all form av diskriminering. I Sverige representeras IM av ett antal lokalföreningar runt om i landet, vars primära fokus är integrationsarbete. Som volontär och medlem är du med och bidrar till detta arbete.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Uppdrag