Göteborg

KFUM, Göteborg

KFUM, Göteborg

Beskrivning

KFUM:s bärande idé över hela världen i över hundra år har varit och är att möta unga människors aktuella behov. Ungas behov har förändrats över tid och KFUM har anpassat sin verksamhet. Det är därför vi är världens största och äldsta ungdomsrörelse där 70 miljoner unga är medlemmar. Vår styrka är att vi möter ungdomar under trygga men samtidigt utmanande former vilket gör att unga hos oss möts, växer och utvecklas tillsammans.
KFUM Göteborg är paraply för idrotter som volleyboll, basket och actionsport och har verksamheter som jobbar med jämställdhet, integration, hedersrelaterad problematik, bedriver lägerverksamhet, öppen fritidsverksamhet för unga från olika målgrupper och konst och musikverksamheter. Din tid ger unga i Göteborg röst, plats och framtidstro.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Adress

Nordenskiöldsgatan 19, 413 09 Göteborg

Har du någon fråga?

Kontakta KFUM, Göteborg

Webbplats

www.kfumgoteborg.se