Södertälje

Kvinnojouren Annfrid

Kvinnojouren Annfrid

Beskrivning

Kvinnojouren Annfrid i Södertälje stöttar kvinnor som är, har eller riskerar at bli utsatta för våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck samt deras barn. Vi erbjuder skyddat boende, stödsamtal, allmän- och juridiskrådgivning samt stöd i kontakt med myndigheter, polis m.m. All rådgivning är gratis och kvinnan kan vara helt anonym. Vi stöttar även anhöriga, närstående samt yrkesverksammas som har kontakt med våldsutsatta kvinnor. 

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.