unknown

Medvetna trossamfundet

Medvetna trossamfundet

Beskrivning

Medvetna trossamfundet vill fokusera på mycket utbildning till folket och att sprida en kunskap som skiljer sig markant från det de flesta vet om idag. Dom står för ett holistiskt helhetsperspektiv och fokuserar inte bara på själen eller vetenskapen till exempel, de ser alla de små delarna som lika viktiga och tillsammans blir det en helhet för välmående. Man har ett andligt tänk där döden inte är ett slutligt mål utan återfödelse och själsliga resor är en självklarhet. Det är ett stort fokus på vad människan stoppar i sig och det finns inte några regler eller lagar som gör att du kan bli utesluten ut samfundet utan alla medlemmar har sitt eget ansvar i att till så stor mån som möjligt ta hand om sin kropp på bästa sätt. Samfundet tror på att äta ekologisk mat och att äta mat som inte innehåller kemikalier på något sätt. Att även använda sig av läkemedel och vaccin tillhör de sakerna som samfundet inte stödjer då man ser kroppen som ett heligt tempel som inte ska påverkas av toxiner. Att människor, djur och vår natur är lika i värde och att behandla alla så är ett sätt att förhålla sig till som är viktigt inom samfundet. Att se att varje människa har en påverkan på den här jorden som är märkbar och att alla har ett ansvar för denna påverkan vill samfundet visa.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Adress

missing, 0

Har du någon fråga?

Kontakta Medvetna trossamfundet

Webbplats

www.medvetnatrossamfundet.se