Stockholm

Noaks Ark, Stockholm

Noaks Ark, Stockholm

Beskrivning

Till oss kommer människor som lever med hiv, är närstående eller som har behov av att prata om hiv. Du som vill träffa andra som också lever med hiv är varmt välkommen till våra aktiviteter. Vi som jobbar här har lång erfarenhet av hiv och erbjuder inom vår stödverksamhet bland annat stödsamtal, personlig rådgivning och psykoterapi med kognitiv inriktning. 

Bevaka denna organisation