Stockholm

RG Aktiv Rehabilitering

RG Aktiv Rehabilitering

Beskrivning

RG Aktiv Rehabilitering (RG) arbetar med fysisk och mental träning av rörelsehindrade, främst neurologiskt handikappade. Med visionen "ett rikt och inspirerande liv för personer med ryggmärgsskada och de med liknande förutsättningar" är vårt uppdrag att inspirera personer i målgrupperna att maximera sin självständighet genom träning. Med förebilder, kunskap och fokus på möjligheter vill vi stärka individers mod, vilja och förmåga till delaktighet i samhället. Vår ambition är att vara internationellt ledande inom aktiv rehabilitering för ryggmärgsskadade. 

Alla RG:s aktiviteter bygger på en värdegrund bestående av: Möjligheter, kunskap, glädje, meningsfullhet, självständighet, delaktighet, nytänkande och gemenskap. Vi söker upp och träffar nyskadade på rehabiliteringsavdelningar, ordnar läger och kurser, erbjuder träning på Bosön, ger ut tidningen Kick och erbjuder utbildningar för yrkesverksamma. 

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Adress

Vanadisvägen 21, 11346

Har du någon fråga?

Kontakta RG Aktiv Rehabilitering

Webbplats

www.rgaktivrehab.se