Stockholm

Röda Korset

Röda Korset

Beskrivning

Röda Korset är en världsomspännande organisation som arbetar med humanitärt hjälparbete. Vårt mål är att lindra och förhindra mänskligt lidande, oavsett vem det drabbar och hur det än uppstår. Röda Korset finns i nästan hela världen, med 186 föreningar i lika många länder. I muslimska länder finns Röda Halvmånen, båda är delar av samma organisation.
Hela den samlade rödakorsrörelsen arbetar efter gemensamma grundprinciper: humanitet, opartiskhet, neutralitet, självständighet, frivillighet, enhet och universalitet. Vi arbetar bland annat i länder som drabbats av krig eller konflikt, men tar aldrig ställning för någon av de inblandade parterna. Däremot tar vi alltid och oreserverat ställning för den enskilda människan som drabbas av konflikten. Röda Korset är politiskt och religiöst obundet.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Adress

Box 175 63, 11991

Har du någon fråga?

Kontakta Röda Korset

Webbplats

www.redcross.se