Härnösand

Sjövärnskåren, Västernorrland

Sjövärnskåren, Västernorrland

Beskrivning

Sjövärnskåren (SVK) är en frivilligorganisation som har till uppgift att rekrytera och utbilda ungdomar och vuxna med tonvikt på den maritima verksamheten. Utbildningen ska tillgodose behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten (FM) samt det civila samhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och kriser, företrädesvis i anslutning till havet enligt de utbildningsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger. Dessutom ska SVK stödja FM med rekrytering till såväl anställning inom FM som till befattningar inom Hemvärnet (Hv).

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Adress

Västernorrlands Sjövärnskår c/o Västernorrlandsgruppen, Box 1015, 87129

Har du någon fråga?

Kontakta Sjövärnskåren, Västernorrland

Webbplats

vasternorrland.sjovarnskaren.se