Stockholm

SOS Barnbyar

SOS Barnbyar

Beskrivning

SOS Barnbyar är en politiskt och religiöst obunden organisation som arbetar enligt FN:s barnkonvention för att ge långsiktig hjälp till barn som lever i utsatthet. Tillsammans med alla de som stödjer vår verksamhet förändrar och förbättrar SOS Barnbyar tillvaron för de barn och unga som har det svårast.
Barns rättigheter och möjligheter är vårt område. Vi fokuserar på barn som är eller riskerar att bli övergivna. Vi är en av världens största aktörer inom social omvårdnad av barn och vi gör skillnad genom långsiktiga och heltäckande insatser.

Bevaka denna organisation

Adress

Box 17256, 10462 Stockholm

Telefonnummer

0701-706869

Har du någon fråga?

Kontakta oss

Webbplats

https://www.sos-barnbyar.se

Sociala Medier