unknown

Svenska kyrkan, Farsta församling

Svenska kyrkan, Farsta församling

Beskrivning

Farsta församling är en av Svenska kyrkans ca 2 200 församlingar och ligger i Stockholms stift. Antal invånare är 46 654 varav 29 980 är kyrkotillhöriga, vilket motsvarar 64,3 %. 

Farsta församlings vision är att bidra till en skönare värld genom att vara en miljö och en gemenskap där varje människa får erfara Gud som finns hos henne, känna sig berörd av Guds vilja och förverkliga förtroendet att vara Guds medarbetare.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Adress

Lingvägen 149, 12359

Har du någon fråga?

Kontakta Svenska kyrkan, Farsta församling

Webbplats

www.svenskakyrkan.se/farsta