Upplands Väsby

Tillsammans är vi Starka

Beskrivning

Tillsammans har till ändamål att stärka individer med utländsk bakgrund d.v.s (Migranter, flyktingar och asylsökande). Ett centralt mål för föreningen är inkludering mellan olika grupper i samhället. Tillsammans ska vi skapa gemenskap mellan etablerade och nyanlända genom kultur- och utbildningsverksamhet samt sociala aktiviteter. Våra aktiviteter kopplar till fyra av UNHCR Globala mål för hållbar utveckling. 

Mål 4. God utbildning för alla.

Mål 5. Jämställdhet. 

Mål 10. Minskad ojämlikhet.

Mål 16. Fredliga och inkluderande samhällen.

Vi har ett utbildningscentrum som arbetar för att elever ska få tillgång till läxhjälp inom olika ämnen utöver den utbildning som skolan erbjuder. Vår vision och personals drivkraft är att utveckla och ta ut det bästa hos barnen. Vi syftar till att öka barnens lust för lärande och ge dem kunskaper för livet. Vi ger en unik och underbar upplevelse för elever. Vi strävar efter att våra elever uppnår bättre studieresultat i form av förbättrad studieteknik och betyg. Våra lektioner sker både på distans samt fysisk i Stockholm

Bevaka denna organisation