Stockholm

Tobaksfakta

Tobaksfakta

Beskrivning

Allas rätt till information om tobak och tobaksindustrin är en bärande princip i WHO:s internationella tobakskonvention och formuleras särskilt tydligt i riktlinjerna till artikel 12 i konventionen. Tobakskonventionen har starka kopplingar till FN-konventionerna om mänskliga rättigheter och är en grundpelare i Tobaksfaktas arbete.

Genom information, utbildning och opinionsbildning vill vi sprida kunskap om nikotinberoende, tobaksproduktionen och dess konsekvenser för människor och miljö. Vi vill väcka engagemang för fortsatt minskat tobaksbruk i befolkningen med sikte på en tobaksfri framtid. 

Bevaka denna organisation

Adress

Bok 738, 10135 Stockholm

Telefonnummer

070-663 68 34

Webbplats

https://tobaksfakta.se