Eskilstuna

Ungdomsjouren Fria

Ungdomsjouren Fria

Beskrivning

Ungdomsjouren Fria är en ideell förening som arbetar med att stötta, stärka och utbilda ungdomar i Eskilstuna. Vi vilar på en feministisk grund och arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.
Vi inriktar oss främst mot åldrarna 12-19 år, men även den som är yngre eller äldre får prata med oss. Den som söker sig till oss har möjlighet att vara anonym. 

Föreningen har två anställda. En verksamhetssamordnare samt en person som är verksamhetsutvecklare och kurator. Kuratorn tar emot ungdomar och samtalar med dem genom antingen fysiska möten, via mejl eller telefon. Även dessa kontakter har ungdomen möjlighet till att vara anonym.

Som volontär kan en komma i kontakt med ungdomar på olika sätt. Vi har tre inriktningar.
- Chatten: Genom vår chatt som är öppen tre tillfällen per vecka. 
- Syskonskap: Volontären matchas ihop med en stödsökande ungdom och träffas under 1 år. Volontärens uppgift som "syskon" är stärka, stötta och peppa ungdomen och vara en extra trygg vuxen.
- Utåtriktat: Genom denna inriktning kan volontären bland annat vara ute på skolor, fritidsgårdar, etc., och hålla i workshops om ämnen som ligger oss varmt om hjärtat, exempelvis håller vi workshops om genus, våld, porr samt sex och samtycke.

Vi använder oss av sociala medier och du är välkommen att följa oss:
TikTok - @ungdomsjourenfria
Snapchat - @friaungdomsjour
Instagram - @ungdomsjourenfria  
Facebook - Ungdomsjouren Fria

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Uppdrag