”Det var utifrån personliga erfarenheter som jag ville engagera mig inom antirasismfrågor”

”Det var utifrån personliga erfarenheter som jag ville engagera mig inom antirasismfrågor”
Gabriella Ebezayonde är en engagerad aktivist som kämpar för jämlikhet, antirasism och barn och ungas rättigheter. Genom sitt engagemang inom IM, Individuell Människohjälp, vill hon förebygga diskriminering i samhället och stå upp för allas lika värde.
Redan i högstadiet hade Gabriella en stark känsla av att hon ville vara med och skapa förändring. Hon valde tidigt att kalla sig aktivist och engagerade sig i bland annat Ung Vänster och Amnesty International. Idag är Gabriella 34 år, och aktivismen är lika aktuell nu som då. Sedan mars 2022 har hon varit aktiv i en antirasistgrupp inom organisationen IM där hon tillsammans med andra aktivister arbetar med att förebygga diskriminering och rasism i samhället.  
Det var utifrån personliga erfarenheter här i Nyköping som jag kände att jag ville engagera mig inom antirasismfrågor. Jag letade efter lokala grupper, men hittade inget som passade. Så jag kikade runt på Volontärbyrån och hittade IM:s digitala antirasismgrupp och det verkade intressant! 
Förutom frågor kring antirasism och ojämlikhet, så ligger även barn och ungas rättigheter varmt om hjärtat. Gabriella beskriver att hon i ung ålder upplevde att hennes kunskap och åsikter inte togs på allvar. Som vuxen vill hon agera annorlunda mot dagens ungdomar. 
Unga personer sitter på så mycket kunskap som behöver lyftas, vi vuxna måste bara bli bättre på att lyssna. 
”Det är okej att återhämta sig i sitt ideella engagemang” 
Förutom möjligheten att genom ideellt engagemang skapa samhällsförändring så finns det många andra fördelar som Gabriella ser med att vara ideellt aktiv, inte minst den sociala biten. 
  Ibland kan jag fasta i en känsla av att jag är ensam. Men mitt ideella engagemang har visat mig att det finns många likasinnade personer där ute. Att få möjligheten att lära känna nya människor har varit en stor del av motivationen till att vara ideellt aktiv. 
Gabriella har bipolär sjukdom, tvångssyndrom och posttraumatiskt stressyndrom. Utifrån egna erfarenheter berättar hon att det är vanligt förekommande att personer med en diagnos vill prestera extra mycket för att bevisa att man klarar av sitt ideella uppdrag. Anledningen till detta är för att det fortfarande finns fördomar om personer med funktionsnedsättning, även i föreningslivet. Men Gabriella poängterar vikten av att som volontär våga ta pauser för att orka med ett långvarigt engagemang. 
  Det är okej att återhämta sig i sitt ideella engagemang. Eller inte bara okej utan väldigt viktigt att återhämta sig. 

Tips till dig som ännu inte tagit steget att bli ideellt aktiv 

Till personer som ännu inte tagit steget till att bli ideellt aktiv tipsar Gabriella att man ska börja med lätta uppdrag som har hög flexibilitet. Hon betonar att det kan vara skönt att i början av ett engagemang själv kunna avgöra hur många timmar man har tid att lägga, och hur långt energin räcker. Även enklare uppdrag betyder väldigt mycket för andra människor. 
  Det viktiga är att man vill bidra och gör det man har lust till. Och att aldrig glömma att det ska vara roligt att vara volontär! 
______________________________________________________________________________________________________ 
Gabriella Ebezayonde är en av ambassadörerna i Volontärbyråns projekt Engagera Alla där vi med stöd från Allmänna Arvsfonden jobbar för att sänka trösklarna till föreningslivet för personer med funktionsnedsättning. Läs mer om projektet här: Så ska ideellt engagemang bli tillgängligt för fler | Volontär... (volontarbyran.org) 

Vill du ha mer information om projektet eller bidra på något sätt? Välkommen att höra av dig! 

Ebba Carlson, kommunikatör och projektmedarbetare 
0734-227432 

Fler berättelser

”Att få jobba med likasinnade och öka medvetenheten om olika samhällsfrågor motiverar mig”

”Att få jobba med likasinnade och öka medvetenheten om olika samhällsfrågor motiverar mig”

Det var när hon var volontär på en annan organisation som Natalia Cardenas kom i kontakt med Föreningen för utvecklingsfrågor. Idag är hon teamleader för PR/marketing-gruppen på FUF Stockholm Södra. Som teamleader leder hon de andra volontärerna i kommunikationsarbetet och tillsammans gör dom allt från att jobba fram typsnitt och layouter till att följa upp genomförda aktiviteter.

Lotten stärker elevers självbild genom sitt ideella engagemang

Lotten stärker elevers självbild genom sitt ideella engagemang

Berättarministeriet arbetar för att minska segregationens negativa konsekvenser på barns skolgång genom att erbjuda kostnadsfria skolprogram till skolor med högt socioekonomiskt index. Lotten Lidén är volontär på Berättarministeriets utbildningscenter i Göteborg.