Mitt uppdrag på Giving People tillför väldigt mycket till mitt liv

Att få bidra till att familjer med barn som lever i fattigdom kan fylla sitt kylskåp, få nya skor när de som finns är trasiga eller få möjlighet att fira sin födelsedag.

Mitt uppdrag på Giving People tillför väldigt mycket till mitt liv

Att få bidra till att familjer med barn som lever i fattigdom kan fylla sitt kylskåp, få nya skor när de som finns är trasiga eller få möjlighet att fira sin födelsedag.

Att få bidra till att familjer med barn som lever i fattigdom kan fylla sitt kylskåp, få nya skor när de som finns är trasiga eller få möjlighet att fira sin födelsedag. Det tycker Helena Ejdersten, ideell administratör för Giving People sedan fyra år, tillför mening i hennes liv.
 
 Helena berättar att hon trivs bra med sitt jobb, men att hon under en ganska lång tid hade känt att hon ville bidra till samhället på en annan nivå, och speciellt till att barn som har det svårt ska få det bättre.   
“Ideella engagemanget ger ett fint komplement till mitt liv.” 
Helena började engagera sig i Giving People som givare, det vill säga en person som skänker en matkasse eller andra förnödenheter till en familj i ekonomisk kris. När hennes egna barn blivit äldre fick hon tid till att göra mer, och i samband med det såg hon att Giving People sökte volontärer inom administration. 
“Volontärteamet på Giving People består av en grupp otroligt engagerade, godhjärtade och skarpa personer som gör det här på sin fritid. Det är få som inspirerar mig lika mycket som de gör. " 
Som ideell administratör handlägger Helena ärenden och gör utredningsarbete där hon säkerställer att uppgifterna som de familjer med barn som söker ekonomiskt stöd lämnar är sanningsenliga.  
“Därefter matchar jag de sökande med en givare i närheten av där de bor, berättar Helena. Om det inte finns någon på orten skickar vi eller givare presentkort. Jag är i direktkontakt med den sökande familjen och givarna, och sköter kontakten digitalt hemifrån. Det passar mitt livspussel och det är en förutsättning för mitt engagemang att det är så flexibelt. Vissa veckor är jag aktiv cirka sex-sju timmar och andra veckor är det betydligt mer än så, framför allt när det är hårt tryck vid jul.”  
Helena berättar att familjerna ofta söker sig till Giving People som en sista utväg. Det kan exempelvis vara en ensamstående mamma som har fått en oväntad och större räkning. Giving People har sett att trycket har ökat i det nuvarande ekonomiska läget, där de familjer som levde på marginalen tidigare har drabbats väldigt hårt.  
“Hela den ekonomiska tillvaron raseras och den hjälpen som vi förmedlar gör ju hela skillnaden för den familjen där och då. “ 
Tips till dig som vill engagera dig! 
Till den som vill engagera sig tipsar Helena om att du ska engagera dig i något som står nära ditt eget hjärta. Läs gärna på om organisationerna, hur det ideella engagemanget och uppdragen ser ut och fundera på hur dina egna förutsättningar och tid stämmer överens med uppdragets omfattning. 
 

Fler berättelser

”Det är ganska svårt att vara ny i en stad, då är föreningslivet en väg in”

”Det är ganska svårt att vara ny i en stad, då är föreningslivet en väg in”

Cecilie berättar att hon nog alltid har varit aktiv inom föreningslivet. Det började med KFUM på högstadiet, sen elevrådet på gymnasiet, ledare för Scouterna och så har det fortsatt. Att känna att man tillhör någonstans och får en mening i livet är det som Cecilie lyfter som centralt i det ideella engagemanget, något hon tror att alla behöver, men även att få göra något man tycker är kul.

”Alla ska ha möjlighet att kunna engagera sig i föreningslivet”

”Alla ska ha möjlighet att kunna engagera sig i föreningslivet”

Malmö Floorball Club är en innebandyförening som väljer att göra skillnad. De kämpar för en jämställd och jämlik innebandy där alla kan delta oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning och socio-ekonomisk bakgrund. Jakob Wikenstål, tillförträdande Klubbchef på Malmö Floorball Club, berättar om föreningens visioner och hur man som volontär spelar en otroligt viktig roll för föreningen.