Ordförande i en ideell förening

Volontärbyråns utbildningar och seminarier ger extra energi och inspiration till att locka fler till föreningslivet, säger Marie Nilsson, ordförande i kulturföreningen Fyrisgillet.

Ordförande i en ideell förening

Volontärbyråns utbildningar och seminarier ger extra energi och inspiration till att locka fler till föreningslivet, säger Marie Nilsson, ordförande i kulturföreningen Fyrisgillet.

Kulturföreningen Fyrisgillet

I Uppsala finns Kulturföreningen Fyrisgillet som är en förening för alla, oavsett ålder. Föreningen ägnar sig åt folkdans, sånglekar, folkmusik, dräktrådgivning, slöjd och bygdekultur med mera och som ideellt engagerad i Fyrisgillet så leder man oftast någon av alla de aktiviteter som de erbjuder. 

Marie berättar att det kan vara allt från att leda dans eller slöjdklubb för barn och ungdomar till att hålla i aktiviteter som knyppling, hårdslöjd, vävning eller stickkafé för vuxna.  En stor del av föreningens aktiviteter sker i föreningens hus som de själva äger och driver på Gamla Uppsalagatan. Även huset behöver tas omhand och de välkomnar också dem som är intresserade av skötsel av huset och den intilliggande trädgården.

   – Efter att man gått någon kurs hos er får man alltid lite energi och inspiration att försöka göra något för att locka flera. 
Marie berättar att hon regelbundet har deltagit på de utbildningar och seminarier som Volontärbyrån erbjuder. Efter att man gått någon kurs hos er får man alltid lite energi och inspiration att försöka göra något för att locka flera, säger hon.

Vill du också engagera dig inom social gemenskap och kultur? Klicka här.

Här kan du läsa mer om Volontärbyråns utbildningar.

Fler berättelser