Årets volontär gör stor skillnad för hbtqi-personers rättigheter

Bilder

Filmer

William Stenvall Zetterström, engagerad i RSFL Jämtland Härjedalen, har på Internationella frivilligdagen utsetts till Årets volontär 2021! William får utmärkelsen för sitt engagemang för att motverka osynlighet och ensamhet för hbtqi-personer i sitt lokalsamhälle.

 – Om man vill ha ett bättre samhälle så måste man se till att göra något själv, och då är ideellt engagemang ett bra sätt att förändra samhället på, säger William Stenvall Zetterström. Det bästa med mitt engagemang är den inspiration och pepp jag får från alla de personer jag möter i mitt engagemang – det gör att jag vill engagera mig mer och mer! Det känns stort att ha blivit Årets volontär och jag är ödmjuk inför det, eftersom jag vet att det finns så många fantastiska ideellt engagerade människor runtom i landet. 
Volontärbyrån har bland fler än 150 nomineringar från föreningar över hela Sverige nu korat Årets volontär, för att på Frivilligdagen den 5 december uppmärksamma det ideella engagemanget i Sverige. 
– Frivilligdagen ger oss möjlighet att sätta ljus på det enastående engagemang som finns i Sverige, säger Maria Alsander, verksamhetschef Volontärbyrån. Fler än fyra miljoner personer engagerar sig ideellt i Sverige och vi vill visa på vikten och värdet av det. William är en fantastisk representant för alla som varje dag gör skillnad i vårt samhälle. Vi fastnade för föreningens beskrivning av Williams engagemang för minoriteters rättigheter, och att han genom sitt ideella arbete lyckats femdubbla föreningens medlemsantal. 

Volontärbyråns motivering

Som Årets volontär har William skapat makalösa förutsättningar för RFSL Jämtland Härjedalens arbete med att motverka osynlighet och ensamhet för hbtqi-personer i regionen.  
William har länge kämpat och stått upp för minoriteters rättigheter. Genom att modernisera föreningens sätt att kommunicera har han bidragit till att synliggöra arbetet för hbtqi-personer, och tack vare Williams engagemang har föreningen lyckats öka medlemsantalet till det femdubbla. Williams engagemang inom samefrågor har också bidragit till att fler personer har inkluderats  i föreningens aktiviteter.  
Det ideella engagemanget är viktigare än någonsin. Det handlar om att vi står upp för demokrati och mänskliga rättigheter och att vi tillsammans bygger gemenskap, tillit och medmänsklighet. William personifierar och representerar Sveriges fyra miljoner ideella, i en tid när det ideella engagemanget mer än någonsin förtjänar att lyftas och hyllas.

Läs mer om finalisterna i Årets volontär här.

Om Frivilligdagen

Internationella frivilligdagen infaller årligen den 5 december, och uppmärksammar frivilligas arbete för ekonomisk och social utveckling. Dagen är en av FN:s internationella temadagar sedan 1985. 

Fler nyheter

Volontärbyrån på plats i Almedalen

Volontärbyrån på plats i Almedalen

Hur säkrar vi engagemanget i framtiden? Hur kan vi skapa ännu bättre förutsättningar för ett ideellt engagemang som stärker demokratin, förebygger ofrivillig ensamhet och främjar tilliten och gemenskapen i vårt samhälle? Det vill vi på Volontärbyrån gärna prata mer om i Almedalen. Vi är medarrangörer till Civilsamhällesarenan där vi arrangerar ett eget spännande seminarium om ideellas roll i välfärden och deltar gärna i paneler och samtal om ideellt engagemang.