Knivsta

Gruppen för cykel- och promenadväg utmed Gamla Stockholmsvägen, väg 255, Uppsala-Vassunda

Gruppen för cykel- och promenadväg utmed Gamla Stockholmsvägen, väg 255, Uppsala-Vassunda

Beskrivning

Vi arbetar för att denna g/c-väg skall byggas. Vi lyfter fram de oskyddade trafikanternas tillgång till tätortsnära natur- och kulturupplevelser, friluftsliv, vardagsmotion, turism. Detta ger inte bara utdelning i form av bättre folkhälsa, ökad trafiksäkerhet, minskad miljöbelastning utan även landsbygdsutveckling och fördelar för företagare i regionen.

Bevaka denna organisation

Adress

c/o Ylva Dahlström, ordf., 74192

Telefonnummer

018-38 31 68

Har du någon fråga?

Kontakta oss

Webbplats

https://www.cykelvag255-nu.se