Göteborg

RealStars, Ideell Förening

RealStars, Ideell Förening

Beskrivning

RealStars verkar för en bättre värld fri från trafficking. Vi arbetar på bred front för att skapa debatt och kanalisera opinion som finns mot sextrafficking. Vårt budskap är Fair Sex. Det betyder att vi tycker att sex ska ske på lika villkor, utan tvång eller våld, i alla situationer och för alla människor runt om i världen. Trafficking och prostitution är motsatsen till Fair Sex och måste bekämpas på alla sätt. Genom att verka för Fair Sex är vår övertygelse att skapa ett bättre samhälle. Vi vill bidra till samhällsförändring genom dialog, kampanjer och opinionsbildning. 

Bevaka denna organisation

Uppdrag