Stockholm

Internationella Bekantskaper

Internationella Bekantskaper

Beskrivning

Det grundläggande syftet med Internationella Bekantskaper är att skapa tillfällen för SFI-elever (svenska för invandrare) eller andra relativt nyanlända invandrare i segregerade Stockholmsområden och infödda svenskar att träffas på en otvungen, informell nivå. Genom vår förmedling kan dessa möten ske antingen enskilt, familjevis eller i grupper av olika storlek, på privat basis eller mer formaliserat i samarbete med någon SFI-skola i staden.

Bevaka denna organisation

Uppdrag

Internationella Bekantskaper

Digital-Läxhjälp

  • Barn och ungdom
  • Ekonomisk/social utsatthet
  • Integration och asylsökande
Fjärrarbete På distans

Adress

c/o Dynamo, Södermannagatan 38, 11640

Telefonnummer

0702-69 20 53

Har du någon fråga?

Kontakta oss

Webbplats

http://bekantskaper.se