Rädda Barnen, Lund — Lund

Rädda barnen lund söker volontärer till läxhjälps/studiestöd

Beskrivning

Alla barn har rätt till utbildning men alla barn har inte samma förutsättningar. Är du intresserad av att stötta barn och unga med skolarbete och skapa en stimulerande miljö för lärande? Då kan du engagera dig som läxhjälpare via Rädda Barnen.  
Som läxhjälpare får du möjlighet att stötta barn och ungdomar med uppgifter från skolan eller inom ett specifikt ämne. Syftet med vårt projekt är att skapa ett socialt sammanhang där elever ska få de rätta förutsättningarna för lärande i en trygg miljö. Som volontär kan du välja att engagera dig för elever i låg-, mellan- eller högstadiet. Du kan också välja att ge studiestöd till ungdomar på HVB-hem.  
  
Vi ser fram emot din ansökan, du behövs! 

När och var sker uppdraget

Grundskolor och HVB-hem i Lund, dag- eller kvällstid. Tiderna som gäller beror på dig som person, vilka omständigheter som finns osv. Det kan vi diskutera vidare.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag, kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag