Rädda Barnen, Lund — Lund

Rädda Barnen Lund söker volontärer till projektet RB Funk

Spara

Beskrivning

RB Funk handlar om att nå ut till barn och ungdomar med olika funktionsvariationer, då Lunds kommun har svårt att nå denna målgrupp enligt samordnaren för barnrättsarbetet i Lunds kommun. 

RB Funk använder sig av arbetsmetoden direktstöd. De aktiviteter som planeras för 2023 är att erbjuda barn med funktionsvariationer aktiviteter anpassade efter deras intressen minst en gång i månaden såsom: bad på äventyrsland, bowling, bio, djurupplevelser, gympa, upplevelser till museum och kreativa workshops.

RB Funk letar efter volontärer som vill hjälpa till att starta upp projektet och sen utföra enklare aktiviteter med barnen projektet kommer i kontakt med.

Minsta åtagande

Kontinuerligt uppdrag under en längre period

När och var sker uppdraget

I Lund i överenskommelse med andra volontärer.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag, helg, kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen