Typ av uppgifter

Ledarskap och samordning

Senaste uppdragen

Organisationer som arbetar med ”Ledarskap och samordning”

KFUM, Göteborg

KFUM:s bärande idé över hela världen i över hundra år har varit och är att möta unga människors aktuella behov. Ungas behov har förändrat...

Area Göteborg

The Hunger Project

The Hunger Project är en ideell, politiskt och religiöst obunden, global organisation som arbetar för att avskaffa hunger och fattigdom. ...

Area Stockholm

Andra uppgifter