Typ av uppgifter

Ledarskap och samordning

Senaste uppdragen

PRO Högalid

Musikälskande samordnare

  • Äldre
  • Social gemenskap
  • Upplysning och folkbildning
Plats Stockholm
Fjärrarbete På distans

Organisationer som arbetar med ”Ledarskap och samordning”

Andra uppgifter