Ideellt engagemang för alla

Senaste uppdragen

802 pågående uppdrag
3125 registrerade organisationer
7061 intresseanmälningar under 2023

Berättelser

Olivia Gustafssons intresse för hundar, hundsport och viljan att vara med och bidra, ledde till ett ordförandeskap i Linköpings Hundungdom.

Ökad kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, mer rörligt material och mer resurser för stödjande verksamhet.Elisabeth Sundström Graversen, kanslichef på Riksförbundet Attention, berättar om hur föreningslivet kan bli mer tillgängligt för fler, både på lång och kort sikt.

Gabriella Ebezayonde är en engagerad aktivist som kämpar för jämlikhet, antirasism och barn och ungas rättigheter. Genom sitt engagemang inom IM, Individuell Människohjälp, vill hon förebygga diskriminering i samhället och stå upp för allas lika värde.

Nyheter

Årets volontär 2023

Årets volontär 2023

Nominera en volontär i din organisation som du tycker förtjänar att uppmärksammas för sitt ideella engagemang senast den 22 oktober.

Utbildningar och evenemang