Ideellt engagemang för alla

Senaste uppdragen

777 pågående uppdrag
3002 registrerade organisationer
6354 intresseanmälningar under 2022

Berättelser

Det finns så många människor i vår föreningen som ger så mycket av sin tid. Att få jobba med det och kunna stötta våra frivilliga ger mig väldigt mycket mening.

Utan volontärerna skulle vi inte klara oss!

Att kunna engagera sig utan att förvänta sig att få något tillbaka är den bästa känslan man kan få

Nyheter

Årets volontär 2022

Årets volontär 2022

Årets volontär – en utmärkelse för att hylla det ideella engagemanget.  Nominera till Årets volontär...

Utbildningar och evenemang