Ideellt engagemang för alla

Senaste uppdragen

756 pågående uppdrag
3120 registrerade organisationer
3563 intresseanmälningar under 2023

Berättelser

Föreningar måste komma ihåg att ideellt engagemang kan innebära en ekonomisk påfrestning för personer med funktionsnedsättning.

Denise hjärtefrågor är rättigheter för personer med synnedsättning, kvinnors rättigheter och idrotts- och hälsofrågor.

Aida Dorticos är en 22-åring med stora drömmar, stort driv och stort engagemang för rätten till vård.

Nyheter

Volontärbyrån på plats i Almedalen

Volontärbyrån på plats i Almedalen

Hur säkrar vi engagemanget i framtiden? Hur kan vi skapa ännu bättre förutsättningar för ett ideellt engagemang som stärker demokratin, förebygger ofrivillig ensamhet och främjar tilliten och gemenskapen i vårt samhälle?

Utbildningar och evenemang