Ideellt engagemang för alla

Senaste uppdragen

PRO Högalid

Musikälskande samordnare

  • Äldre
  • Social gemenskap
  • Upplysning och folkbildning
Plats Stockholm
Fjärrarbete På distans
691 pågående uppdrag
2971 registrerade organisationer
4524 intresseanmälningar under 2022

Berättelser

Utan volontärerna skulle vi inte klara oss!

Att kunna engagera sig utan att förvänta sig att få något tillbaka är den bästa känslan man kan få

Min drivkraft är att hjälpa andra

Nyheter

 Volontärbarometern 2022

Volontärbarometern 2022

Årets undersökning innehåller som tidigare år siffror om vad volontärer ägnat sig åt, och vad som är...

Utbildningar och evenemang