Ideellt engagemang för alla

Senaste uppdragen

679 pågående uppdrag
2977 registrerade organisationer
4939 intresseanmälningar under 2022

Berättelser

Utan volontärerna skulle vi inte klara oss!

Att kunna engagera sig utan att förvänta sig att få något tillbaka är den bästa känslan man kan få

Min drivkraft är att hjälpa andra

Nyheter

Utbildningar och evenemang