Ideellt engagemang för alla

Senaste uppdragen

658 pågående uppdrag
3214 registrerade organisationer
4511 intresseanmälningar under 2024

Berättelser

FUB är organisationen som arbetar för att personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) och deras anhöriga ska kunna leva ett gott liv. Som samordnare för Ung i FUB arbetar Marcus Nilsson med att stärka ungdomars engagemang inom organisationen.

Claudia Karppinen är utbildad civilekonom och använder sina kunskaper för att göra skillnad. Hon är kassör hos Röda Korset Huddingekretsen och har dessförinnan engagerat sig ideellt för utsatta människor.

För Therese ”Tess” Wappsell är föreningslivet en viktig del av livet. Mötet med människor och möjligheten att träffa nya vänner lockar. Ur ett samhällsperspektiv ser Tess funktionsrättsorganisationer som nyckelaktörer för att öka medvetenheten om livet med en funktionsnedsättning, och hon har själv mycket att bidra med.

Nyheter

Unga killars engagemang i fokus för Volontärbyrån i Almedalen

Unga killars engagemang i fokus för Volontärbyrån i Almedalen

Även i år är Volontärbyrån en av medarrangörerna till Civilsamhällesarenan i Almedalen. Civilsamhällesarenan anordnas av flera av Sveriges ledande civilsamhällesorganisationer och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Volontärbyrån arrangerar ett panelsamtal på temat Var är de unga männen? Och hur kan vi engagera dem?

Gränsdragning mellan ideellt engagemang och lönearbete

Gränsdragning mellan ideellt engagemang och lönearbete

Arvodering av ideella blir en allt vanligare fråga för föreningar. Men när vi väljer att arvodera volontärer finns det en risk att detta kan uppfattas eller misstas för ett anställningsförhållande. Om ni funderar på att arvodera tycker vi att ni ska fundera på varför. Volontärbyråns utgångspunkt är att ett ideellt engagemang är något en gör, på frivilligbasis utan att få någon ersättning för insatsen.

Utbildningar och evenemang

Samordna ideella - Digital utbildning

Plats Utbildningen genomförs digitalt via Zoom. Du deltar via dator, mobiltelefon eller surfplatta. Mer information samt instruktion om hur du ansluter skickas ut i god tid innan utbildningen.