Ideellt engagemang för alla

Senaste uppdragen

854 pågående uppdrag
3091 registrerade organisationer
2108 intresseanmälningar under 2023

Berättelser

Johanna Bååw, engagerad i Rädda barnen Göteborg, berättar om sitt engagemang och vad det ger henne.

Det finns så många människor i vår förening som ger så mycket av sin tid. Att få jobba med det och kunna stötta våra frivilliga ger mig väldigt mycket mening.

Cecilia på Riddersviks 4H-gård tipsar dig som trivs med att vara ute i naturen, mysa med djur, sköta en gård och samtidigt ha det stilla att söka volontäruppdrag som helgskötare.

Nyheter

Utbildningar och evenemang