Under Samma Himmel — Göteborg

Vill du bidra till ett tryggt skolklimat och ungdomars förståelse för människors olikheter? Bli då berättare i den interreligiösa skolkursen Under Samma Himmel!

Beskrivning

Under Samma Himmel är en interreligiös kurs som jobbar för att stärka ungdomar i mötet med andra människor, och väcka reflektioner kring hur man skapar goda relationer till andra. Kursen är utformad utifrån skolans värdegrund för att motverka alla former av förtryck, ökad förståelsen mellan människor och ett bättre klimat på skolorna. Kursen löper terminsvis på olika grundskolor i Göteborg, och omfattar ca. 15 pass á 60 – 80 minuter som ingår i elevernas ordinarie schema. Under några av dessa pass möter eleverna unga vuxna, så kallade berättare, med olika religiös bakgrund och lyssnar till berättelser ur deras liv. I lyssnandet och bearbetningen av berättelserna får eleverna hjälp att urskilja vad som skiljer och förenar dem med andra, och på det viset mogna i ansvar för varandra. 

"För mig har religionen aldrig varit något ytligt. Jag har aldrig tänkt att jag bär min tro på mig. Visst, jag gjorde det i många, många år. Men för mig har det alltid handlat om vad som finns inombords" – Awlin, berättare


Vad innebär det att vara berättare?
Det viktigaste är ett intresse för livsfrågor, tro, religion och kultur och att du vill engagera dig för ungdomar i Göteborg. Du har en personlig erfarenhet av religion, och är nyfiken på att samtala kring detta. Du behöver inga förkunskaper och vi utbildar dig i storytelling och ledarskap. 

Tillsammans diskutera vi dina erfarenheter för att bygga en berättelse som du sedan kan dela med ungdomarna. Vi navigerar i det som känns viktigt för dig och du får hjälp av någon som själv är berättare! Du får möjlighet att bolla berättelsen med andra, och testa den i ett sammanhang du är bekväm i. 

Om du skulle vara intresserad finns även möjligheten att vara del av annat som rör Göteborgs kulturliv, såsom t.ex. panelsamtal under bokmässan eller guidade turer vid konstutställningar.

"Om någon frågar mig om jag är troende tycker jag alltid att det är så svårt. Det är liksom fifty, fifty; om man får den frågan ställd med ett genuint intresse, eller om man får den ställd som att 'nu ska jag döma dig som en ointelligent person, som kan tro på någonting'" – Maria, berättare


Vad kan du förvänta dig?
Varje upplevelse i klassrummet är den andra olik! Genom att dela med dig av dig själv i mötet med eleverna, hjälper du de att ‘få syn’ på sig själva, men också likheter och skillnader mellan sina egna, klasskamrater och berättares erfarenheter, perspektiv och värderingar. Tidigare uppfattningar omvärderas och förståelsen för vad religiös identitet kan innebära för en ung människa utvidgas. Ungdomarna får sedan tillsammans med en pedagog bearbeta berättarbesöken och upptäcka vad som är gemensamt för människor och vad som är unikt för specifika individer, på gruppnivå och för stora religiösa traditioner.

Du får ingå i en kreativ gemenskap tillsammans med andra berättare. Två gånger per år anordnar vi en kurshelg i Göteborgs skärgård. Där får du lära känna andra berättare med olika bakgrunder, och delta i workshops med olika teman centrerade kring berättande. Ett minne för livet!

Anmäl ditt intresse så kontaktar vi dig!

Minsta åtagande

Att vara berättare innebär att du först träffar 1-3 skolklasser, vid ett eller två tillfällen, per termin. Vid en andra träff kan de få besöka dig i ditt religiösa rum/församling/tempel om du har ett sådant! Annars finns även möjlighet att delta i samtal tillsammans med andra berättare.

När och var sker uppdraget

Som berättare får du träffa en eller flera grundskoleklasser runtom Göteborg, under ett par tillfällen varje termin. Varje tillfälle är ungefär 60 min långt, och du väljer själv hur mycket du vill engagera dig. Vid möte med flera klasser kan passen ligga efter varandra, på både förmiddag och eftermiddag. Veckodagarna varierar varje termin, beroende på klassernas scheman. För varje klass du träffar får du ett symboliskt arvode på 800kr.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag