13 saker att tänka på när du skapar en volontärpolicy

En volontärpolicy är ett levande dokument som ska vara ett stöd i det löpande arbetet med frivilliga och den revideras efter behov. Förenklat kan volontärpolicyn beskrivas som den minsta gemensamma nämnaren för alla de som engagerar sig ideellt i organisationen. Fördelarna med en policy är att den tydliggör varför ni vill engagera frivilliga i verksamheten och på vilket sätt. Den hjälper också till att identifiera både fördelar och utmaningar med ideella och kan bli grunden för en hållbar och framgångsrik verksamhet. Gör gärna en kontinuerlig översyn av policyn för att se om något behöver uppdateras. 

För att underlätta har vi sammanställt 13 olika punkter som är bra att ta med i arbetet med en volontärpolicy. 
 1. Vad gör organisationen och varför är volontärerna viktiga i det arbetet? 
 2. Hur skiljer sig olika roller åt i organisationen? Vilka uppgifter genomförs exempelvis av anställda respektive frivilliga? 
 3. Hur ser processen ut vid rekrytering? Vill ni ha referenser? Varför? 
 4. Hur introduceras de frivilliga så de känner sig välkomna och trygga i organisationen? Har ni utbildningar för nya volontärer? 
 5. Vem ansvarar för de frivilliga? Vad innebär det ansvaret? 
 6. Hur löser ni stora som små utmaningar som kan dyka upp i verksamheten? Vem kan volontärerna vända sig till om de stöter på problem? Hur hanterar ni konflikter? 
 7. Finns det andra policydokument eller riktlinjer som är viktigt för volontärerna att känna till?
 8. Hur ser era rutiner ut för överenskommelse med volontärerna kring deras uppdrag? Vad är viktigt när ni kommer överens? 
 9. Tydliggör om ni kräver tystnadslöfte generellt i organisationen eller enbart för vissa uppdrag. Motivera varför det är viktigt och förklara vad det innebär. 
 10. Hur visar ni uppskattning för volontärernas engagemang? 
 11. Vilka riktlinjer gäller för eventuell utgiftsersättning för de frivilliga? 
 12. Hur ser försäkringsansvaret ut för de frivilliga? Finns det en organisationsförsäkring eller behöver volontärerna se till så att de själva har en försäkring som täcker? 
 13. Namn eller titel på den som ansvarar för att volontärpolicyn är aktuell och förankrad i organisationen. 

Ladda ner checklistan och mallen

Checklista och mall - Volontärpolicy.pdf

Vill du öka din kompetens som samordnare? 
Volontärbyrån erbjuder en rad utbildningar för ideella ledare.  
 

Fler nyheter