Röda Korset, Spånga — Stockholm

Frivilliga till Röda Korsets läxhjälp i Järva

Spara

Beskrivning

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Genom att vara frivillig inom läxhjälp bidrar du till att stärka människors förutsättningar att hantera och påverka sin situation. Idag ställs höga krav på skolgång och utbildning där skolans resurser inte räcker till, därför ger du extra stöd till både unga och vuxna i skolarbetet. 
Kort om verksamheten:
På vår läxhjälp deltar besökare i olika åldrar från lågstadienivå upp till gymnasie- och högskolenivå samt SFI. Vi hjälper till med alla ämnen och på alla nivåer så det finns säkert någon elev som har en läxa i det ämne du föredrar. Vi söker nu fler frivilliga till vår läxhjälp på plats i Rinkeby, Husby och Kista samt till vår digitala läxhjälp via Zoom. Du får gärna prova på att vara med några gånger för att se hur vår verksamhet fungerar. 
Läxhjälpen i Järva bjuder in till läxhjälp på följande tider och platser:
 • Måndagar kl. 17:00-18:45 digitalt på Zoom (för alla åldrar)
 • Måndagar kl. 17:00-19:00 i Husby, Folkets Husby (för alla åldrar)
 • Tisdagar kl. 17:00-19:00 i Rinkeby bibliotek (för åk. 7 och uppåt)
 • Tisdagar kl. 17:00-19:00 i Rinkebyskolan, Gröna Huset (för åk. 1-6 och SFI-elever)
 • Torsdagar kl. 17:00-19:00 i Kista bibliotek (för alla åldrar).
Uppdragsbeskrivning:
Du förväntas: 
 • Hjälpa de elever du möter med deras läxor i den mån du kan. Du behöver inte vara lärare utan det räcker med att stötta eleven likt en förälder
 • Förklara uppgifter och sammanhang och att visa var deltagaren själv kan söka information och fakta
 • Dela Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar
 • Delta i de obligatoriska webbutbildningarna som krävs för uppdraget
 • Lämna ett utdrag ur belastningsregistret eftersom arbetet bland annat riktas mot barn och ungdomar. 
Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag.
Varmt välkommen med din ansökan!

Minsta åtagande

Du får gärna vara med ca. 1 gång i veckan men det går också bra om du bara kan ca. 1 gång i månaden. Det finns möjlighet att vara flexibel månad till månad beroende på ens egna schema. Du anmäler dig till läxhjälpstillfällen månadsvis.

När och var sker uppdraget

Uppdraget genomförs i Järvaområdet på någon av våra platser; Kista bibliotek, Rinkeby bibliotek, Rinkebyskolan samt i Husby Folkets Husby, eller digitalt.

Tillgänglighet

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

 • När

  Kväll

 • Typ av uppdrag

  Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen

PRO Högalid

Musikälskande samordnare

 • Äldre
 • Social gemenskap
 • Upplysning och folkbildning
Plats Stockholm
Fjärrarbete På distans