Tillgänglighet

Ledarhund

Senaste uppdragen

Organisationer som arbetar med ”Ledarhund”

Världsinfektionsfonden

Världsinfektionsfonden bildades av framstående forskare och frivilliga krafter i syfte att samla in stöd till forskning och utveckling kr...

Folk och Kultur - Kulturlyftet

Kulturlyftet arrangerar sedan 2018 det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur. Kulturlyftets ägare är Länsteatrarna i Sverige, Regiona...

Area Eskilstuna

Sensus studieförbund, Stockholm-Gotland

Sensus studieförbund erbjuder mötesplatser för lärande, upplevelser och gemenskap. Vi har ett brett utbud av studiecirklar. Vår profil är...

Area Stockholm

Andra ändamål