Tillgänglighet

Ledarhund

Senaste uppdragen

Organisationer som arbetar med ”Ledarhund”

Our Normal Association

Our Normal Association är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att berika livet för familjer med barn med normbrytande funk...

Area Göteborg

KARMA - Mångkulturellt Resurscentrum

Karma-Mångkulturellt Resurscentrum är en kvinnoresurscentra organisation som styrs av mammor. Vi är eldsjälar som brinner för att hjälpa ...

Area Stockholm

Andra ändamål