unknown

Världsinfektionsfonden

Världsinfektionsfonden

Beskrivning

Världsinfektionsfonden bildades av framstående forskare och frivilliga krafter i syfte att samla in stöd till forskning och utveckling kring fattigdomens infektionssjukdomar, men också att bidra till ökad kunskap om dessa sjukdomars inverkan på de fattiga samhällena.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Adress

Fagerlidsvägen 7, 14630

Har du någon fråga?

Kontakta Världsinfektionsfonden

Webbplats

www.vif.se