Tillgänglighet

Tillgänglig entré

Senaste uppdragen

Organisationer som arbetar med ”Tillgänglig entré”

Kindness & Compassion

Kindness & Compassion är en ideell förening som vill verka för en vänligare och mer inkluderande värld genom att skapa mötesplatser för v...

Area Stockholm

Stockholm Frame Fotboll

Framefotboll är för dem som använder bakåtvänd rollator, gåstol eller annat hjälpmedel för att ta sig fram. Ordet "frame" betyder ram på ...

Area Stockholm
Area 1

Andra ändamål