Tillgänglighet

Tillgänglig WC

Senaste uppdragen

Organisationer som arbetar med ”Tillgänglig WC”

Our Normal Association

Our Normal Association är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att berika livet för familjer med barn med normbrytande funk...

Area Göteborg

Röda Korset, Motala

Röda Korsets lokalkrets Motala. Vi jobba lokalt med olika projekt för att bidra till det arbete som Röda Korset gör både nationellt och i...

Area Motala

Brottsofferjouren Mellersta Dalarna

Brottsofferjouren Sverige är ett förbundskansli för mer än 70 lokala brottsofferjourer i hela landet. Vi sköter administration, har hand ...

Area Falun

Andra ändamål