KARMA - Mångkulturellt Resurscentrum — Stockholm

Hjälp till ansökningar om Offentliga Upphandlingar/Anbud!

Spara

Beskrivning

Statliga och kommunala verk brukar ha upplysningar om olika uppdrag. Man skall då följa deras riktlinjer vid ansökan av ett anbud. Vår organisation behöver hjälp och back-up-stöd med ansökningar för att delta i olika offentliga upphandlingar. 
Uppdraget innebär att följa upp de aktuella upphandlingar, vara med och skriva ansökningar och göra uppföljning av upphandlingens process.
Arbetet kan ske på distans.

Minsta åtagande

Vi kommer överens om det tillsammans.

När och var sker uppdraget

Vi kommer överens om det tillsammans.

Tillgänglighet

Uppdraget kan ske även på distans, online.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag, helg, kväll

  • Typ av uppdrag

    Engångsuppdrag

Spara

Senaste uppdragen