”Det är ganska svårt att vara ny i en stad, då är föreningslivet en väg in”

”Det är ganska svårt att vara ny i en stad, då är föreningslivet en väg in”
Cecilie berättar att hon nog alltid har varit aktiv inom föreningslivet. Det började med KFUM på högstadiet, sen elevrådet på gymnasiet, ledare för Scouterna och så har det fortsatt. Att känna att man tillhör någonstans och får en mening i livet är det som Cecilie lyfter som centralt i det ideella engagemanget, något hon tror att alla behöver, men även att få göra något man tycker är kul.  
”Jag gillar färg och form, att eftersöka var saker kommer ifrån, och att inte sitta still. Allt det får jag utlopp för i mitt ideella uppdrag!” 
För Cecilie själv så betyder det sociala umgänget mycket. Att få kontakten med andra människor. Nu är Cecilie volontär på Erikshjälpen i Uppsala i Second hand-butiken. Det engagemanget hittade hon när hon nyligen hade blivit pensionär efter att ha bott i Uppsala en tid men arbetat i Stockholm. Även om hon hade bott i staden ett tag så hade arbetet och pendlingen gjort att det inte blivit så mycket fokus på att hitta ett sammanhang i den nya staden.  
”Det är ganska svårt att vara ny i en stad, då är föreningslivet en väg in. När jag hade slutat jobba i Stockholm bestämde jag mig för att söka ett ideellt uppdrag här i Uppsala, och hittade då Erikshjälpen.” 
Under coronapandemin behövde Cecilie pausa sitt engagemang en tid men när pandemin var över så kändes det självklart att återgå till det ideella engagemanget och uppdraget hon hade sen innan.  
”Under pandemin pausade jag mitt volontäruppdrag helt. Jag försökte hålla mig aktiv på andra sätt. Sen kändes det självklart att komma tillbaka till Erikshjälpen –jag saknade sammanhanget och människorna där!”

Cecilie Jenner, volontär på Erikshjälpen Second hand i Uppsala 

Fler berättelser

”Man kan inte klara allt själv, men tillsammans är man starkare.”

”Man kan inte klara allt själv, men tillsammans är man starkare.”

För Therese ”Tess” Wappsell är föreningslivet en viktig del av livet. Mötet med människor och möjligheten att träffa nya vänner lockar. Ur ett samhällsperspektiv ser Tess funktionsrättsorganisationer som nyckelaktörer för att öka medvetenheten om livet med en funktionsnedsättning, och hon har själv mycket att bidra med.

”Mitt engagemang ger mig hopp när världen känns hopplös”

”Mitt engagemang ger mig hopp när världen känns hopplös”

Klara Bengtsson har engagerat sig i hela sitt vuxna liv. Med ett starkt rättighetspatos vill hon skapa bättre förutsättningar för fler personer i vårt samhälle. Tillsammans med andra ideellt aktiva i organisationerna Amnesty och Attention har hon fokuserat på frågor som framför allt berör kvinnors rättigheter och funktionsrättsfrågor.