”Det är ganska svårt att vara ny i en stad, då är föreningslivet en väg in”

”Det är ganska svårt att vara ny i en stad, då är föreningslivet en väg in”
Cecilie berättar att hon nog alltid har varit aktiv inom föreningslivet. Det började med KFUM på högstadiet, sen elevrådet på gymnasiet, ledare för Scouterna och så har det fortsatt. Att känna att man tillhör någonstans och får en mening i livet är det som Cecilie lyfter som centralt i det ideella engagemanget, något hon tror att alla behöver, men även att få göra något man tycker är kul.  
”Jag gillar färg och form, att eftersöka var saker kommer ifrån, och att inte sitta still. Allt det får jag utlopp för i mitt ideella uppdrag!” 
För Cecilie själv så betyder det sociala umgänget mycket. Att få kontakten med andra människor. Nu är Cecilie volontär på Erikshjälpen i Uppsala i Second hand-butiken. Det engagemanget hittade hon när hon nyligen hade blivit pensionär efter att ha bott i Uppsala en tid men arbetat i Stockholm. Även om hon hade bott i staden ett tag så hade arbetet och pendlingen gjort att det inte blivit så mycket fokus på att hitta ett sammanhang i den nya staden.  
”Det är ganska svårt att vara ny i en stad, då är föreningslivet en väg in. När jag hade slutat jobba i Stockholm bestämde jag mig för att söka ett ideellt uppdrag här i Uppsala, och hittade då Erikshjälpen.” 
Under coronapandemin behövde Cecilie pausa sitt engagemang en tid men när pandemin var över så kändes det självklart att återgå till det ideella engagemanget och uppdraget hon hade sen innan.  
”Under pandemin pausade jag mitt volontäruppdrag helt. Jag försökte hålla mig aktiv på andra sätt. Sen kändes det självklart att komma tillbaka till Erikshjälpen –jag saknade sammanhanget och människorna där!”

Cecilie Jenner, volontär på Erikshjälpen Second hand i Uppsala 

Fler berättelser

”Alla ska ha möjlighet att kunna engagera sig i föreningslivet”

”Alla ska ha möjlighet att kunna engagera sig i föreningslivet”

Malmö Floorball Club är en innebandyförening som väljer att göra skillnad. De kämpar för en jämställd och jämlik innebandy där alla kan delta oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning och socio-ekonomisk bakgrund. Jakob Wikenstål, tillförträdande Klubbchef på Malmö Floorball Club, berättar om föreningens visioner och hur man som volontär spelar en otroligt viktig roll för föreningen.

”Glädje, kärlek och gemenskap. Det är vad det handlar om”

”Glädje, kärlek och gemenskap. Det är vad det handlar om”

År 2007 deltog Staffan Löfmark för första gången i Stockholms Prideparad med två vänner från Gävle, vilket förändrade hans liv. Efter att ha upplevt gemenskapen bestämde han sig för att engagera sig ideellt inom föreningen. Nu, 15 år senare, är Stockholm Pride fortfarande en viktig del av Staffans liv.