”Mitt engagemang ger mig hopp när världen känns hopplös”

”Mitt engagemang ger mig hopp när världen känns hopplös”
Klara Bengtsson har engagerat sig i hela sitt vuxna liv. Med ett starkt rättighetspatos vill hon skapa bättre förutsättningar för fler personer i vårt samhälle. Tillsammans med andra ideellt aktiva i organisationerna Amnesty och Attention har hon fokuserat på frågor som framför allt berör kvinnors rättigheter och funktionsrättsfrågor.
Vägen till Klaras ideella engagemang började på gymnasiet. Hon gick en linje som inriktade sig på globala frågor och kom då i kontakt med organisationen Plan Sverige som hon valde att bli aktiv inom. Efter studenten fortsatte hon sitt volontärskap inom en aktivistgrupp hos Amnesty och sedan dess har ideellt engagemang varit en stor del av Klaras liv. 
 – Det som motiverar mig att engagera mig är möjligheten att skapa förändring tillsammans med andra, att känna sig behövd och att vara i ett sammanhang som fokuserar på ens styrkor. Mitt engagemang ger mig hopp trots att världen ibland känns hopplös! 

Rättighetsperspektivet i fokus 

Två frågor som Klara brinner starkt för är kvinnors rättigheter och funktionsrättsfrågor. Under våren 2023 deltog Klara i Amnestys kvinnorättsgrupp i Lund som arrangerar samtalsträffar. Hon var även aktiv inom Attention, där hon var cirkelledare för en samtalsgrupp för kvinnor och ickebinära personer med NPF-diagnos (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning). Klara har själv autism och talstörning, och hon berättar att gruppen haft en stor betydelse både för henne och deltagarna. 
 – Vi har alltid så mycket att prata om, till exempel arbete och relationer. Det känns otroligt tryggt att kunna ha öppna samtal med andra som har liknande erfarenheter. 

Anpassa det ideella engagemanget efter livssituation 

Klara anser att det är viktigt att kunna anpassa engagemanget efter ens livssituation. Hon berättar att hon ofta vill bidra med väldigt mycket men att det är okej att göra mindre under perioder då andra delar av livet kräver mer energi. Hon lyfter även att flexibla uppdrag kan vara extra viktigt för att skapa en inkluderande miljö för personer med funktionsnedsättning, eftersom energinivåerna kan varierar under olika perioder. 
 – Amnesty har varit bra på att ha flexibla uppdrag. När jag hade mycket med mina studier och kände mig trött kunde jag pausa mitt engagemang för ett tag och sedan komma tillbaka när jag hade mer tid och energi. 
Avslutningsvis berättar Klara att hon tycker att incheckningsrundor en bra metod för att främja inkludering, exempelvis med de volontärer man ska utföra ett uppdrag tillsammans med. Genom att stämma av hur alla mår kan man identifiera om personer har behov av extra stöd eller anpassningar för specifika uppgifter. Genom en sådan enkel metod kan man skapa en tryggare miljö för de som deltar och göra föreningslivet mer inkluderande och tillgängligt för fler. 

Fler berättelser

"Alla är bra på olika saker och alla kan bidra"

"Alla är bra på olika saker och alla kan bidra"

David Fogelström började som ideell ledare hos FIFH Parasport Malmö och fastnade snabbt för organisationens engagemang. Idag arbetar han som volontärsamordnare och projektkoordinator, och ansvarar för stora event som årligen samlar många volontärer och deltagare.