11 saker att tänka på när du skapar en volontärpolicy

Bilder

En volontärpolicy är ett levande dokument som ska vara ett stöd i det löpande arbetet med frivilliga och den revideras efter behov. Förenklat kan volontärpolicyn beskrivas som den minsta gemensamma nämnaren för alla de som engagerar sig ideellt i organisationen. Fördelarna med en policy är att den tydliggör varför ni vill engagera frivilliga i verksamheten och på vilket sätt. Den hjälper också till att identifiera både fördelar och utmaningar med ideella och kan bli grunden för en hållbar och framgångsrik verksamhet. Gör gärna en kontinuerlig översyn av policyn för att se om något behöver uppdateras. 

För att underlätta har vi sammanställt 11 olika punkter som är bra att ta med i arbetet med en volontärpolicy. 
 1. Ideologi och värdegrund - Vad gör organisationen och varför? Varför är volontärerna viktiga i er organisation?
 2. Roller och ansvar - Vilka roller finns i organisationen? Hur skiljer sig de olika rollerna åt? Vilka uppgifter görs av styrelse, anställda respektive frivilliga?
 3. Introduktion och utbildning - Hur introduceras de frivilliga så de känner sig välkomna och trygga i organisationen? Har ni utbildningar för nya volontärer? Får alla samma introduktion eller skiljer den sig åt beroende på uppdrag?
 4. Rekrytering - Hur tar ni tillvara på engagemanget? Hur ser processen ut vid rekrytering? Vill ni ha referenser? Varför? 
 5. Överenskommelse -Hur ser era rutiner ut för att komma överens med volontärerna? Vad är viktigt när ni kommer överens? 
 6. Tystnadslöfte - Tydliggör om ni kräver tystnadslöfte generellt i organisationen eller enbart för vissa uppdrag. Motivera även varför det är viktigt. 
 7. Uppmuntran - Hur visar ni uppskattning för volontärernas engagemang?
 8. Utgiftsersättning - Vilka riktlinjer gäller för eventuell utgiftsersättning för de frivilliga? 
 9. Försäkringar - Hur ser försäkringsansvaret ut för de frivilliga? Finns det en organisationsförsäkring eller behöver volontärerna se till så att de själva har en försäkring som täcker? 
 10. Andra policys - Finns det andra policydokument eller riktlinjer som är viktigt för volontärerna att känna till? 
 11. Uppföljning - Vad gör ni för att hålla policyn levande? Vem har ansvar för detta? När och hur kommuniceras den?Vilka riktlinjer gäller för eventuell utgiftsersättning för de frivilliga? 

Ladda ner checklistan och mallen

Vill du öka din kompetens som samordnare? 

Volontärbyrån erbjuder en rad utbildningar för ideella ledare.  

Fler nyheter

Är du nyfiken på att sitta i en styrelse?

Är du nyfiken på att sitta i en styrelse?

Att vara en del av en styrelse för en ideell förening är både kul och lärorikt, och ger dig möjligheten att vara med och påverka föreningens verksamhet, mål och visioner. Ett styrelseuppdrag ger dig värdefulla erfarenheter, så som att samarbeta med andra och kunskap inom ledarskap, kommunikation, ekonomi och samordning. Det är även ett bra tillfälle för att bredda ditt kontaktnät och träffa nya vänner!

 ”Årets volontär är ett sätt att visa uppskattning och erkänna volontärers hårda arbete och engagemang”

”Årets volontär är ett sätt att visa uppskattning och erkänna volontärers hårda arbete och engagemang”

Utmärkelsen Årets volontär instiftades av Volontärbyrån 2017, för att uppmärksamma det ideella engagemanget och hylla alla miljontals ideellt engagerade människor i Sverige. Årets volontär utses årligen på Frivilligdagen 5 december. För Joy och S:ta Maria Eskilstuna scoutkår har utmärkelsen betytt mycket. Joy berättar att Årets volontär har gjort kåren omskriven och bidragit till att fler vill engagera sig.

Hanna Jegermalm, ny praktikant på Volontärbyrån!

Hanna Jegermalm, ny praktikant på Volontärbyrån!

Hanna studerar mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan i Stockholm och kommer göra sin praktik hos Volontärbyrån under våren 2024. Hon har ett brett intresse för människor, civilsamhällesfrågor och mänskliga rättigheter, särskilt nära hjärtat ligger barns rättigheter.