11 saker att tänka på när du skapar en volontärpolicy

Bilder

En volontärpolicy är ett levande dokument som ska vara ett stöd i det löpande arbetet med frivilliga och den revideras efter behov. Förenklat kan volontärpolicyn beskrivas som den minsta gemensamma nämnaren för alla de som engagerar sig ideellt i organisationen. Fördelarna med en policy är att den tydliggör varför ni vill engagera frivilliga i verksamheten och på vilket sätt. Den hjälper också till att identifiera både fördelar och utmaningar med ideella och kan bli grunden för en hållbar och framgångsrik verksamhet. Gör gärna en kontinuerlig översyn av policyn för att se om något behöver uppdateras. 

För att underlätta har vi sammanställt 11 olika punkter som är bra att ta med i arbetet med en volontärpolicy. 
 1. Ideologi och värdegrund - Vad gör organisationen och varför? Varför är volontärerna viktiga i er organisation?
 2. Roller och ansvar - Vilka roller finns i organisationen? Hur skiljer sig de olika rollerna åt? Vilka uppgifter görs av styrelse, anställda respektive frivilliga?
 3. Introduktion och utbildning - Hur introduceras de frivilliga så de känner sig välkomna och trygga i organisationen? Har ni utbildningar för nya volontärer? Får alla samma introduktion eller skiljer den sig åt beroende på uppdrag?
 4. Rekrytering - Hur tar ni tillvara på engagemanget? Hur ser processen ut vid rekrytering? Vill ni ha referenser? Varför? 
 5. Överenskommelse -Hur ser era rutiner ut för att komma överens med volontärerna? Vad är viktigt när ni kommer överens? 
 6. Tystnadslöfte - Tydliggör om ni kräver tystnadslöfte generellt i organisationen eller enbart för vissa uppdrag. Motivera även varför det är viktigt. 
 7. Uppmuntran - Hur visar ni uppskattning för volontärernas engagemang?
 8. Utgiftsersättning - Vilka riktlinjer gäller för eventuell utgiftsersättning för de frivilliga? 
 9. Försäkringar - Hur ser försäkringsansvaret ut för de frivilliga? Finns det en organisationsförsäkring eller behöver volontärerna se till så att de själva har en försäkring som täcker? 
 10. Andra policys - Finns det andra policydokument eller riktlinjer som är viktigt för volontärerna att känna till? 
 11. Uppföljning - Vad gör ni för att hålla policyn levande? Vem har ansvar för detta? När och hur kommuniceras den?Vilka riktlinjer gäller för eventuell utgiftsersättning för de frivilliga? 

Ladda ner checklistan och mallen

Vill du öka din kompetens som samordnare? 

Volontärbyrån erbjuder en rad utbildningar för ideella ledare.  

Fler nyheter

Volontärbarometern 2024: Trots ekonomiska utmaningar vill många bli volontärer

Volontärbarometern 2024: Trots ekonomiska utmaningar vill många bli volontärer

Det ekonomiska läget har påverkat människors möjlighet att engagera sig ideellt, samtidigt som samhällsläget ökar motivationen att vilja bidra. Det visar Volontärbyråns nya rapport om det ideella engagemanget, Volontärbarometern 2024. Rapporten bygger på enkätundersökningar bland volontärer och representanter för ideella organisationer.

Unga killars engagemang i fokus för Volontärbyrån i Almedalen

Unga killars engagemang i fokus för Volontärbyrån i Almedalen

Även i år är Volontärbyrån en av medarrangörerna till Civilsamhällesarenan i Almedalen. Civilsamhällesarenan anordnas av flera av Sveriges ledande civilsamhällesorganisationer och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Volontärbyrån arrangerar ett panelsamtal på temat Var är de unga männen? Och hur kan vi engagera dem?