Att engagera generation Z- förutsättningar för ungas engagemang

Bilder

Den psykiska ohälsan ökar bland unga mellan 16–25 år, ofrivillig ensamhet, ökat användande av sociala medier och en orolig omvärld med pandemi, krig, inflation, klimatförändringar och ökat våld är några av förklaringarna. Aldrig har en meningsfull fritid varit viktigare för att skapa en känsla av hopp bland unga i dagens Sverige. Samtidigt uttrycker föreningar att det är svårt att nå och inkludera fler unga. 
I guiden “Att engagera generation Z” som är resultat av MUCF-projektet “Unga hackar ideella engagemanget” som pågått under 2023 beskriver vi de förutsättningar som är viktiga för att unga ska kunna gå ifrån att vilja engagera sig till att faktiskt göra det. Kunskaperna som vi samlat in kommer ifrån en referensgrupp med 14 unga i åldern 16–25, med varierande föreningserfarenhet, somliga veteraner med flera föreningshattar men också några som aldrig varit ideellt engagerade. De har delat med sig av hur dem och deras kompisar tänker kring ideellt engagemang och pekar på att det många gånger saknas kunskap om vad det innebär att vara med i en förening. Är du välbekant med föreningslivet så finns det en föreställning om att du måste göra väldigt mycket för att det ska vara värt insatsen av tid. 
Det är viktigt att fler kan bidra med det de kan. Det handlar väldigt mycket om att kommunicera uppdraget på ett tydligt sätt och bemöta den känslan av att en måste göra så mycket som ideellt engagerad
- deltagare i referensgruppen
Tillsammans med referensgruppen, andra föreningsaktiva vuxna och föreningsstöttande verksamheter har vi genom projektet haft flera träffar där vi just diskuterat hur föreningar först ska kunna nå och sedan inkludera fler unga i sin verksamhet. 
I guiden “Att engagera generation Z” sammanställer vi tips till föreningar som rör:
  • Vikten av enkel och tydlig kommunikation kring vad det föreningar har för syfte och mål med uppdraget och vad det finns för värden i att engagera sig 
  • Erbjuda mentorskap och stöd för att underlätta starten för en som är ny i föreningen 
  • Använda de kanaler där unga finns och på det sättet som tilltalar målgruppen 
  • Jobba normkritiskt och med tydliga förväntningar
  •  Skapa trivsel 
Referensgruppen har lyft hur viktigt föreningslivet är när det kommer till att känna att en är med och bidrar till samhällsförändring, hittar kompisar och bygger erfarenheter som blir värdefulla i arbetslivet. Projektet har fokuserat på unga mellan 16–25 år, så kallade Generation Z men det finns gott om tips i guiden som är bra att ha med sig när vi rekryterar nya frivilliga, oavsett ålder. 
Om du vill veta mer om projektet och de förutsättningar som är viktiga för att Generation Z ska ta steget från att vilja engagera sig till att göra det, kan du läsa rapporten här,

Om projektet 

Under 2023 genomför Volontärbyrån projektet "Unga hackar det ideella engagemanget" som ska leda till att det blir lättare för unga att engagera sig.  Projektet stöds av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Projektets huvudsakliga mål är att inspirera och stärka fler unga (16-25 år) att engagera sig i föreningslivet i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå.
Har du frågor om projektet eller vill veta hur du kan vara med och bidra? Kontakta gärna vår projektledare: 
Elin Hansson. [email protected]

Fler nyheter

Volontärbarometern 2024: Trots ekonomiska utmaningar vill många bli volontärer

Volontärbarometern 2024: Trots ekonomiska utmaningar vill många bli volontärer

Det ekonomiska läget har påverkat människors möjlighet att engagera sig ideellt, samtidigt som samhällsläget ökar motivationen att vilja bidra. Det visar Volontärbyråns nya rapport om det ideella engagemanget, Volontärbarometern 2024. Rapporten bygger på enkätundersökningar bland volontärer och representanter för ideella organisationer.

Unga killars engagemang i fokus för Volontärbyrån i Almedalen

Unga killars engagemang i fokus för Volontärbyrån i Almedalen

Även i år är Volontärbyrån en av medarrangörerna till Civilsamhällesarenan i Almedalen. Civilsamhällesarenan anordnas av flera av Sveriges ledande civilsamhällesorganisationer och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Volontärbyrån arrangerar ett panelsamtal på temat Var är de unga männen? Och hur kan vi engagera dem?