Nytt samarbete mellan Mpya Sci & Tech och Volontärbyrån ska göra det enklare för Mpyas medarbetare att engagera sig ideellt

Bilder

Mpya Sci & Tech är ett av många företag som valt att ta ett ökat samhällsansvar genom att erbjuda sina anställda möjligheten att engagera sig ideellt under arbetstid. Tack vare den skräddarsydda volontärplattformen blir det enklare för anställda att hitta ett uppdrag som både passar individens önskemål och företagets värderingar.  

Ett viktigt samarbete för båda parter  

”Engagemang ligger oss, på Mpya Sci & Tech, varmt om hjärtat. Vi vill genom detta samarbete med Volontärbyrån dels få chansen själva att engagera oss mer, dels visa vår omvärld att vi tycker att ideellt engagemang är viktigt för alla.” säger Halala Pirooti, talent advisor på Mpya.  
För Volontärbyråns del är samarbeten med företag en viktig pusselbit i strävan att stärka det svenska civilsamhället.  
"För att stärka civilsamhället så krävs det att alla bidrar. Vi märker att fler företag, likt Mpya, uppmuntrar sina anställda att engagera sig ideellt under arbetstid vilket vi verkligen uppmuntrar!” säger Ebba Carlson, samarbetsansvarig på Volontärbyrån. 
Enligt Halala är portalen ett sätt för att underlätta engagemanget bland de anställda:  
”Volontärbyråns portal är lätt att söka i, efter ort, kategori och intresse bland annat. Vi tror att ju lättare det är att hitta ett uppdrag, desto enklare är det att faktiskt engagera sig.”  

Genom volontärplattformen får Mpya Sci & Techs medarbetare: 

  • Enkel åtkomst till volontäruppdrag: Med den skräddarsydda volontärplattformen får medarbetarna tillgång till olika ideella uppdrag och möjlighet att välja engagemang som passar deras intressen. 
  • Samhällsengagemang på arbetstid: Plattformen förenklar tillgången till volontäruppdrag, vilket tillsammans med de timmar som Mpya avsatt för varje medarbetare främjar en balans mellan arbete och samhällsengagemang. 
  • Möjlighet till personlig och professionell utveckling: Genom att delta i olika ideella uppdrag får medarbetarna möjlighet att utveckla nya färdigheter och bredda sina perspektiv. 

Fler nyheter

Välkomna Cecilia Bergh och Marcus Karlén, ambassadörer för Volontärbyrån

Välkomna Cecilia Bergh och Marcus Karlén, ambassadörer för Volontärbyrån

Volontärbyrån välkomnar två ambassadörer, Marcus Karlén och Cecilia Bergh. Genom sitt ambassadörskap kommer de bidra till att vara ansikten utåt för Volontärbyrån i olika sammanhang. Både Cecilia och Marcus fann vägen in till det ideella engagemanget genom Volontärbyrån. De uttrycker en tacksamhet för de positiva effekter som volontärskapet haft för dem själva, men även andra människor utifrån ett större sammanhang.

Är du nyfiken på att sitta i en styrelse?

Är du nyfiken på att sitta i en styrelse?

Att vara en del av en styrelse för en ideell förening är både kul och lärorikt, och ger dig möjligheten att vara med och påverka föreningens verksamhet, mål och visioner. Ett styrelseuppdrag ger dig värdefulla erfarenheter, så som att samarbeta med andra och kunskap inom ledarskap, kommunikation, ekonomi och samordning. Det är även ett bra tillfälle för att bredda ditt kontaktnät och träffa nya vänner!