Nytt samarbete mellan Mpya Sci & Tech och Volontärbyrån ska göra det enklare för Mpyas medarbetare att engagera sig ideellt

Bilder

Mpya Sci & Tech är ett av många företag som valt att ta ett ökat samhällsansvar genom att erbjuda sina anställda möjligheten att engagera sig ideellt under arbetstid. Tack vare den skräddarsydda volontärplattformen blir det enklare för anställda att hitta ett uppdrag som både passar individens önskemål och företagets värderingar.  

Ett viktigt samarbete för båda parter  

”Engagemang ligger oss, på Mpya Sci & Tech, varmt om hjärtat. Vi vill genom detta samarbete med Volontärbyrån dels få chansen själva att engagera oss mer, dels visa vår omvärld att vi tycker att ideellt engagemang är viktigt för alla.” säger Halala Pirooti, talent advisor på Mpya.  
För Volontärbyråns del är samarbeten med företag en viktig pusselbit i strävan att stärka det svenska civilsamhället.  
"För att stärka civilsamhället så krävs det att alla bidrar. Vi märker att fler företag, likt Mpya, uppmuntrar sina anställda att engagera sig ideellt under arbetstid vilket vi verkligen uppmuntrar!” säger Ebba Carlson, samarbetsansvarig på Volontärbyrån. 
Enligt Halala är portalen ett sätt för att underlätta engagemanget bland de anställda:  
”Volontärbyråns portal är lätt att söka i, efter ort, kategori och intresse bland annat. Vi tror att ju lättare det är att hitta ett uppdrag, desto enklare är det att faktiskt engagera sig.”  

Genom volontärplattformen får Mpya Sci & Techs medarbetare: 

  • Enkel åtkomst till volontäruppdrag: Med den skräddarsydda volontärplattformen får medarbetarna tillgång till olika ideella uppdrag och möjlighet att välja engagemang som passar deras intressen. 
  • Samhällsengagemang på arbetstid: Plattformen förenklar tillgången till volontäruppdrag, vilket tillsammans med de timmar som Mpya avsatt för varje medarbetare främjar en balans mellan arbete och samhällsengagemang. 
  • Möjlighet till personlig och professionell utveckling: Genom att delta i olika ideella uppdrag får medarbetarna möjlighet att utveckla nya färdigheter och bredda sina perspektiv. 

Fler nyheter

Volontärbarometern 2024: Trots ekonomiska utmaningar vill många bli volontärer

Volontärbarometern 2024: Trots ekonomiska utmaningar vill många bli volontärer

Det ekonomiska läget har påverkat människors möjlighet att engagera sig ideellt, samtidigt som samhällsläget ökar motivationen att vilja bidra. Det visar Volontärbyråns nya rapport om det ideella engagemanget, Volontärbarometern 2024. Rapporten bygger på enkätundersökningar bland volontärer och representanter för ideella organisationer.

Unga killars engagemang i fokus för Volontärbyrån i Almedalen

Unga killars engagemang i fokus för Volontärbyrån i Almedalen

Även i år är Volontärbyrån en av medarrangörerna till Civilsamhällesarenan i Almedalen. Civilsamhällesarenan anordnas av flera av Sveriges ledande civilsamhällesorganisationer och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Volontärbyrån arrangerar ett panelsamtal på temat Var är de unga männen? Och hur kan vi engagera dem?