Unga i förening: Nytt projekt ska stärka ungas ideella engagemang

Bilder

Positiva berättelser om ungas engagemang för att inspirera fler att ta steget in i ett ideellt engagemang i föreningslivet. Det vill Volontärbyrån sprida i det nya projektet “Unga i förening”. Vi kommer också att ta fram stödmaterial för hur man gör för att bilda en förening och sedan engagera fler i den.

Även om det idag finns fler än 250 000 föreningar i Sverige visar forskning och Volontärbyråns erfarenhet att många unga idag inte vet hur de kan organisera sig i det etablerade föreningslivet. Många vänder sig därför ofta till sociala medier, lösare nätverk och flyktigare aktivism för att kanalisera sitt engagemang. Så även om engagemanget alltså är starkt, innebär det samtidigt en utmaning för vårt traditionellt sett starka föreningsliv i Sverige. 

Unga berättar om sitt engagemang 

Många av vår tids viktigaste innovationer startade som idéer i föreningslivet och vi behöver bli bättre på att tillgängliggöra makt och inflytande till fler unga om den traditionen ska fortsätta. Inom ramen för projektet kommer Volontärbyrån därför att ge tio utvalda personer i åldersgruppen 16-25 år i uppdrag att sprida sina berättelser och erfarenheter av ideellt engagemang i föreningslivet.

Stöd i att bilda förening 

Dessutom tar vi fram stödinsatser för hur icke-föreningsbaserade ungdomsnätverk, upprop och sammanslutningar kan bilda förening och hur de som en ideell förening kan rekrytera och organisera fler. ”Om vi vill se ett fortsatt starkt föreningsliv måste vi skapa förutsättningar för återväxt och möjliggöra för unga att ta steget in i självständig organisering. Vår förhoppning är att detta projekt ska kunna bidra till just det”, säger Anton Alsander, projektledare. 

Projektet "Unga i förening" har fått finansiering av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. 


 
Projektledare Unga i förening
Anton Alsander
Projektledare
Tel: 072-547 45 66
E-post: [email protected] 
 

Fler nyheter

Volontärbarometern 2024: Trots ekonomiska utmaningar vill många bli volontärer

Volontärbarometern 2024: Trots ekonomiska utmaningar vill många bli volontärer

Det ekonomiska läget har påverkat människors möjlighet att engagera sig ideellt, samtidigt som samhällsläget ökar motivationen att vilja bidra. Det visar Volontärbyråns nya rapport om det ideella engagemanget, Volontärbarometern 2024. Rapporten bygger på enkätundersökningar bland volontärer och representanter för ideella organisationer.

Unga killars engagemang i fokus för Volontärbyrån i Almedalen

Unga killars engagemang i fokus för Volontärbyrån i Almedalen

Även i år är Volontärbyrån en av medarrangörerna till Civilsamhällesarenan i Almedalen. Civilsamhällesarenan anordnas av flera av Sveriges ledande civilsamhällesorganisationer och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Volontärbyrån arrangerar ett panelsamtal på temat Var är de unga männen? Och hur kan vi engagera dem?