unknown

ABF Sörmland

ABF Sörmland

Beskrivning

Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) är Sveriges ledande studieförbund. Vi erbjuder studiecirklar, kurser, föreläsningar samt kulturarrangemang i alla landets kommuner.ABF kämpar fortfarande för att utjämna klasskillnaderna, och för att ge alla samma möjligheter, oberoende av kulturell bakgrund, bostadsort eller ekonomisk situation. Övertygelsen om att demokratin ständigt måste återerövras är alltjämt en av grundtankarna inom organisationen.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Adress

Kungsgatan 14, 63220

Har du någon fråga?

Kontakta ABF Sörmland

Webbplats

www.abf.se/distrikt--avdelningar/abf-sodermanland/abf-sormland/