Stockholm

ACT/ Active Creative Talent

ACT/ Active Creative Talent

Beskrivning

Unga skapar aktiviteter inom idrott och kultur. ACT/Active Creative Talent ger unga ökade möjligheter att prova på vad de tycker är roligt och engagerande, ge möjlighet till kreativitet och gemenskap, få erfarenheter av att ta ansvar och leda projekt. Vi skapar samarbeten med befintliga föreningar och underlättar för unga att engagera sig i deras ordinarie verksamheter. ACT/Active Creative Talent skapar samarbeten med företag, kommuner, myndigheter och andra aktörer. ACT/Active Creative Talent främjar möten mellan generationer, geografiska områden, ungdomar och yrkesaktiva. ACT/Active Creative Talent är ideell förening som stöttas av Creador AB som även driver My Dream Now . Föreningen tecknar avtal med företag, arvoderar projektledare, utvecklar metodik och utvärderar. Den ideella föreningen ger möjlighet till lokalt engagemang, ger unga föreningserfarenhet, möjlighet att söka lokala bidrag samt boka lokaler etc. Tillsammans med företag, kommuner, skolor, universitet och andra samhällsaktörer utvecklar vi möjligheter för medarbetare, elever, studenter och andra medmänniskor att bidra till den förändring de vill se.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Adress

Norrsken House, fack 25, Birger Jarlsg 57c, 11356

Har du någon fråga?

Kontakta ACT/ Active Creative Talent

Webbplats

activecreativetalent.com