Stockholm

Adoptionscentrum

Adoptionscentrum

Beskrivning

Adoptionscentrum är en ideell medlemsorganisation som bildades 1969. Förbundet består av 24 avdelningar. Det finns ett kansli i Stockholm som ansvarar för adoptionsförmedling, administration och service till medlemmar och ideellt aktiva. Förbundet Adoptionscentrum är en ideell organisation som arbetar med internationella adoptioner. Förbundet är auktoriserat av "Myndigheten för Internationella Adoptionsfrågor". Adoptionscentrums kansli har ett fyrtiotal anställda som huvudsakligen arbetar med adoptioner från andra länder till sökande i Sverige. Förbundet bedriver också ett omfattande utvecklingssamarbete inriktat på arbete för övergivna barns rättigheter.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Adress

Box 30073, 10425

Har du någon fråga?

Kontakta Adoptionscentrum

Webbplats

www.adoptionscentrum.se