unknown

Aktionsgruppen mot radioaktiv krigföring, ARK

Beskrivning

Vi studerar och dokumenterar radioaktiva vapen speciellt vapen med utarmat uran som USA använder och använt i Irak, Balkan och Afghanistan. Vi anordnar möten och konferenser för att sprida kunskaper och väcka opinion mot dessa vapen och att förhindra att Sverige tillverkar och säljer dem.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Adress

c/o Lilburn, Dånviksv. 85, 14464

Har du någon fråga?

Kontakta Aktionsgruppen mot radioaktiv krigföring, ARK