Stockholm

Alla Kvinnors Hus

Alla Kvinnors Hus

Beskrivning

Alla Kvinnors Hus är en jour för kvinnor utsatta för våld, hot, våldtäkt och misshandel. På Alla Kvinnors Hus finns rådgivning, stödsamtal, telefonjour, juridisk rådgivning och skyddat boende för utsatta kvinnor och deras barn. Alla Kvinnors Hus är en ideell, partipolitisk obunden förening.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Adress

Box 4023, 10261

Har du någon fråga?

Kontakta Alla Kvinnors Hus

Webbplats

www.allakvinnorshus.org